• Actueel
  • Trede drie Safety Culture Ladder vanaf 1 juli 2026 vereist bij ViA

Trede drie Safety Culture Ladder vanaf 1 juli 2026 vereist bij ViA

Het aanscherpen van de ViA-eis van Trede 2 naar Trede 3 wordt uitgesteld van 1 januari 2025 naar 1 juli 2026. Het besluit hiertoe is niet gemakkelijk genomen, want het is noodzakelijk door te groeien en niet stil te blijven staan. Maar omdat er nog geen goed alternatief is voor het lichtste bewijsmiddel, de Approved Self Assessment (ASA), komt de proportionaliteit van ViA in het geding als we strengere eisen gaan stellen.

Tijdlijn ViA SCL T3

De periode tot 1 juli 2026 wordt gevuld met acties, mijlpalen en meetpunten.

Lichtste bewijsmiddel ViA

Er wordt vaart gezet achter het onderzoek naar een goed alternatief als lichtste bewijsmiddel voor ViA. Het doel is tot een bewijsmiddel te komen met een proportionele auditlast, waarmee Trede 3 aangetoond kan worden.

De ASA wordt geaccepteerd door ViA om Trede 2 te duiden, maar voor de vereisten van Trede 3 voldoet dit niet. We maken graag gebruik van het aanbod van diverse brancheorganisaties om mee te denken. Uiterlijk 1 januari 2025 moet dit lichtste bewijsmiddel gereed zijn, zodat NEN samen met de certificerende instellingen en bedrijven die hiervoor open staan een proefperiode kan starten. 

Onderzoek naar belonen van bedrijven die al aantoonbaar op Trede 3 van de SCL of hoger zitten

Er zijn al veel bedrijven die de stap naar Trede 3 of hoger hebben gemaakt of hiermee bezig zijn. Dit moedigen wij aan, daarom gaan we onderzoeken of we deze bedrijven binnen de geldende aanbestedingsregels kunnen belonen.

Mentorschap voor nieuwe toetreders

De ondertekenaars van de GCVB willen zich als mentor opstellen voor nieuwe toetreders die hulp nodig hebben met de SCL. Zij kunnen bijvoorbeeld ervaringen delen en coachen. De komende tijd gaan de Ondertekenaars dit verder uitwerken. Houdt de website in de gaten voor het aanbod.

Olievlekwerking

Intussen werken de Ondertekenaars hard aan het overtuigen en enthousiasmeren van andere organisaties. Steeds meer publieke opdrachtgevers bereiden zich voor om de ViA-eis te gaan stellen, zoals waterschappen, provincies en gemeenten. Opvallend is dat veel bedrijven die de stap naar certificering hebben genomen, erg te spreken zijn over de aanbevelingen die zij ontvangen bij het certificaat. Dit maakt dat bedrijven zelfstandig aan de slag kunnen met de groei op de SCL-Veiligheidsladder, zonder dat een externe adviseur nodig is.

Met ViA willen we de bouwsector veiliger maken door meer aandacht voor bewustzijn, houding en gedrag.

Meer informatie over Veiligheid in Aanbesteding (ViA) en SCL

Trede 3 jui 2026 ViA GCVB


Meer berichten over ViA

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.