• Actueel
  • Blankenburgverbinding behaalt Trede 4 SCL Veiligheidsladder

Blankenburgverbinding behaalt Trede 4 SCL Veiligheidsladder

Blankenburgverbinding ViA RWS BallastNedam

Het project Blankenburgverbinding heeft als eerste projectorganisatie Trede 4 bereikt op de Safety Culture Ladder, na een audit eind 2023. Deze onafhankelijke veiligheidsmonitor geeft aan op welk niveau het veiligheidsbewustzijn en het veilig handelen zich bevinden in organisaties.

Aannemersconsortium BAAK (Ballast Nedam, DEME en Macquarie) en opdrachtgever Rijkswaterstaat besteden veel extra aandacht aan de veiligheidscultuur bij de Blankenburgverbinding. Projectdirecteuren Bert Ariën van BAAK en Hélène Moors van Rijkswaterstaat: ‘Wij zijn trots op de gehele projectorganisatie en bedanken iedereen voor de wijze waarop ze aan de veiligheidscultuur hebben gewerkt. Wij zijn blij met het resultaat omdat een goede veiligheidscultuur bijdraagt aan een veilig project, dus we zetten dit programma voort en blijven verbeteringen zoeken waar mogelijk.’

Veiligheidscultuur in een projectorganisatie

Bouwen aan veiligheidscultuur binnen een projectorganisatie is erg uitdagend als je dat vergelijkt met een bedrijf. Een projectorganisatie heeft een tijdelijk karakter, werkt met veel verschillende onderaannemers en bestaat uit veel fases met wisseling van mensen. Het is bijzonder en nog niet eerder voorgekomen in Nederland dat een projectcombinatie op zichzelf is gecertificeerd voor de SCL Trede 4.

Een greep uit de acties

  • Projectmedewerkers van BAAK en RWS hebben gezamenlijk regels voor gewenst veiligheidsgedrag vastgesteld, die ervoor zorgen dat veiligheid bespreekbaar wordt gemaakt en die de basis van het hele veiligheidsprogramma vormen. Het management staat meer tussen de medewerkers in voor een betere wisselwerking met de praktijk.
  • Er zijn veiligheidsdagen voor alle projectmedewerkers georganiseerd gericht op gewenst veiligheidsgedrag en er is een sterke verbeterslag gemaakt in de start-werk bespreking, waarin veiligheid altijd een onderwerp van gesprek is.
  • Het project besteedt aandacht aan het ‘waarom’ bij het constateren van ongewenste situaties en neemt de tijd om hierover in gesprek te gaan. Daarnaast worden goede situaties gewaardeerd in de vorm van complimenten, veiligheidspresentjes en een periodieke safety award.   

De SCL Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen van medewerkers in organisaties en biedt kaders voor veilig werken. De ladder kent vijf treden, die aangeven op welk niveau het veiligheidsbewustzijn van een organisatie zich bevindt. Trede vier staat voor een proactief niveau; vijf is het hoogst.

Lees meer over Veiligheid in Aanbesteding en SCL


Meer berichten over ViA

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.