• Actueel
  • Veilig werken met gevaarlijke stoffen en verontreinigde bodem nader besproken

Veilig werken met gevaarlijke stoffen en verontreinigde bodem nader besproken

Waarom werken we nog altijd niet veilig met gevaarlijke stoffen? En wat kun je daaraan doen? Vakblad Arbo stelde die vragen in een rondetafelgesprek. Aan tafel: Willem Schunselaar Paap (acta Safety Professionals en mede-initiatiefnemer van de Governance Code Veiligheid in de Bouw). Marco Leutscher (arbeidshygiënist/veiligheidskundige en senior consultant HumanCapitalCare), Jan Popma (senior onderzoeker Inspectie SZW), Femke Rijpma (Application Engineer Personal Safety bij 3M) en Ronny van der Wegen (Product Development Manager Emma Safety Footwear).

Investeren in maatregelen tegen gevaarlijke stoffen leidt niet direct tot minder ziekteverzuim

Binnen bedrijven, ook binnen het mkb, is best veel kennis aanwezig. Maar kennis leidt niet automatisch tot het juiste gedrag. Mensen ervaren geen direct voordeel van bescherming tegen een onzichtbaar gevaar dat pas op de lange termijn problemen geeft. Werknemers ervaren wél dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen die in de praktijk lastig en onhandig zijn.

Willem Schunselaar Paap acta Safety Professionals GCVidB

Willem Schunselaar Paap

Zal de nieuwe campagne van SZW er toe leiden dat mensen anders gaan werken dan voorheen?

“Het kan bijdragen aan bewustwording binnen bedrijven met onvoldoende kennis over gevaarlijke stoffen door het aanzwengelen van een beweging. Brancheorganisaties en grote bedrijven moeten het voortouw nemen en gaan leveren. Zij moeten kennis en informatie delen. Grote bedrijven kunnen als voorbeeld dienen. En ze kunnen, net als in de bouw (o.a.Governance Code Veiligheid in de Bouw), hun onderaannemers aanspreken en eisen dat zij het werken met gevaarlijke stoffen goed op orde hebben. Op die manier sijpelt kennis en bewustwording door naar de kleinere bedrijven”, aldus Schunselaar Paap.

Lees het complete artikel in pdf Vakblad Arbo, editie 11 2018, Vakmedianet

#veiligheid #bouw #GCVB #gevaarlijkestoffen

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.