• Actueel
  • Bouwsector en uitzenders willen veiligheid ingehuurd personeel verbeteren

Bouwsector en uitzenders willen veiligheid ingehuurd personeel verbeteren

Bouwers en uitzenders werken de komende jaren samen om de veiligheid rond uitzendkrachten te verbeteren. "De keten vraagt extra aandacht."

De veiligheid van ingehuurd personeel in de bouw moet omhoog. Enkele grote brancheorganisaties in de bouw- en uitzendsector ondertekenden daartoe 13 december 2023 een convenant. Bouwend Nederland, de Aannemersfederatie Nederland (AFNL), de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB), uitzendkoepel NBBU en de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) zijn bij het initiatief betrokken.

Het belangrijkste doel is het basisveiligheidsniveau, de taalvaardigheid en het vakmanschap van ingehuurd personeel te verbeteren. Het niveau van deze vaardigheden moet op orde zijn voordat de medewerkers op de bouwplaats aan het werk gaan.

De ondertekenaars willen beter samenwerken en leren van elkaars ervaringen. Ze gaan de komende drie jaar vijf leerprojecten opstarten en volgen. Op basis van de lessen die daar geleerd worden, worden bestuurlijke afspraken gemaakt. Uiteindelijk moeten deze afspraken worden vastgelegd in een handelingskader voor de hele keten: van opdrachtgever tot ingehuurd personeel en zzp'ers. Welke projecten er gevolgd worden, is nog niet bekend.

Leren uit de praktijk

De ondertekenaars zijn het eens over waar de verantwoordelijkheid ligt voor ingehuurd personeel. De inleners moeten zorgen voor een veilige werkomgeving, de uitzenders zorgen voor gekwalificeerd personeel. Ook zzp’ers moeten de juiste kennis hebben. Daar loopt het in de praktijk vaak spaak. Ingehuurd personeel heeft soms onvoldoende kennis over veilig en gezond werken, maar wordt wel ingezet op de bouwplaats. Ook wordt niet altijd gecontroleerd of personeel de generieke poortinstructie voor veilig gedrag heeft behaald. Nog te vaak worden er ad hoc trainingen georganiseerd om personeel dat onvoldoende gekwalificeerd is toch in te zetten. Ook vormt taal vaak een barrière voor het overbrengen van de veiligheidscultuur.

Het Convenant veilig werken in de bouw met en door ingehuurd personeel richt zich op praktijkonderzoek, om basis daarvan een handelingskader op te stellen, zegt Bob Demoet. Hij is als voorzitter van het ceo-overleg van de GCVB een van de ondertekenaars van het convenant. De branchepartijen gaan van vijf projecten in kaart brengen waar de betrokken bouwers tegenaan lopen bij het verbeteren van de veiligheid. Directe maatregelen staan dus nog niet op papier. “We zijn niet in de val getrapt dat we meteen allerlei maatregelen afkondigen. We willen eerst samen onderzoek doen", stelt Demoet.

Is er al niet genoeg onderzoek geweest? We weten inderdaad al veel over veiligheid, erkent Demoet. Maar dat zijn vaak algemene zaken, zoals de grootste risico’s. "Je hebt elke keer weer nieuwe aandacht nodig om veiligheid te vergroten. We weten al veel, toch blijven er ongevallen plaatsvinden. Er komen nieuwe mensen in de sector, mensen stromen uit, het soort werk ontwikkelt zich. We zijn nooit uitgeleerd."

Lees het complete artikel in Cobouw (Petra Platschorre)

Ondertekening convenant en aanbieding minister SZW

Ondertekening convenant veilig werken ingehuurd personeel bouw Bob Demoet

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.