• Actueel
  • Convenant veilig werken in de bouw met en door ingehuurd personeel

Convenant veilig werken in de bouw met en door ingehuurd personeel

DEN HAAG - Ondertekening en aanbieding Convenant veilig werken in de bouw met en door ingehuurd personeel.       United Photos/Paul VreekerBrancheorganisaties slaan handen ineen

Bouwend Nederland, Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) en Aannemersfederatie Nederland (AFNL) slaan de handen ineen met ABU en NBBU om werk in de bouwsector veiliger te maken. Vandaag ondertekenden zij het Convenant veilig werken in de bouw met en door ingehuurd personeel. Partijen willen o.a. een verbetering van de veiligheidsopleiding en het toezicht op ingehuurd personeel en zzp'ers realiseren. Dat moet binnen drie jaar het geval zijn. Demissionair minister van SZW, Van Gennip, nam het convenant vandaag in ontvangst.

Er is veel wet- en regelgeving als het gaat om veiligheid in de bouw. De praktijk is echter weerbarstig. Een aantal partners in en buiten de bouw neemt stappen om de veiligheid in de gehele keten verder te verbeteren. Meer kennis van veilig werken en voldoende basiscompetenties bij ingeleend personeel zijn twee van de verbeterpunten. Ook wordt de hele keten van betrokkenen in kaart gebracht om van elkaar te leren en kennis over te dragen. Leden van de ABU en NBBU leiden mensen op voordat zij op de bouwplaats aan het werk gaan. De kennis en ervaringen die zij daarmee hebben, gaan mee in de aanpak.

Minister Van Gennip: “De bouwsector laat met dit convenant zien dat werkgevers en uitzendbureaus niet afhankelijk hoeven zijn van wetten en regels om op een fatsoenlijke manier om te gaan met werknemers, in het bijzonder ingehuurd personeel. In Nederland wordt soms op een erbarmelijke manier met arbeidsmigranten omgegaan. Het is mooi dat verschillende partijen in de bouwsector de handen ineenslaan om hen te beschermen.”

Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie vinden op de bouwplaats relatief vaak arbeidsongevallen plaats waarbij ingehuurd personeel en zzp’ers betrokken zijn. Het is dan ook belangrijk om deze mensen pas in te zetten na goede training en instructie. De brancheorganisaties willen met elkaar samenwerken aan het basisveiligheidsniveau, de taalvaardigheid en het vakmanschap van ingehuurd personeel. Ook moeten leiding en toezicht op de bouwplaats verbeteren. 

Bob Demoet (voorzitter CEO-Overleg GCVB): "Er gebeuren op en rond de bouwplaats nog steeds teveel ongevallen en die hebben te vaak ook een dodelijke afloop. We leren te weinig van deze ongevallen en we hebben nog geen gezamenlijke regie op de reductie van ongevallen. Dit is ons gezamenlijke initiatief om werken op de bouwplaats veiliger te maken. Dat kunnen we ook alleen samen."

Het convenant voorziet in diverse acties. Zo komt er onderzoek naar de benodigde basisvaardigheden en -kwalificaties die nodig zijn om veilig te werken op de bouwplaats. Hierbij worden goede voorbeelden uit andere sectoren meegenomen. Zowel inleners als uitleners brengen werkelijke belemmeringen in kaart en komen met gezamenlijke interventies die leiden tot effectieve maatregelen en aandacht voor goed werkgeverschap, zoals wettelijk vastgelegd in de Arbowet en het -besluit. Immers, zowel inleners als uitleners hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om veilig werken.

De ondertekenaars willen ook leren van eerdere ervaringen in de glastuinbouw en starten met vijf leerprojecten. De geleerde lessen gaan mee in bestuurlijke afspraken en komen terecht in een handboek voor de hele keten: van opdrachtgever tot ingehuurd personeel.

Lees het volledige convenant veilig werken in de bouw met en door ingehuurd personeel (pdf 2023)

Foto v.l.n.r. Arno Visser, voorzitter, Koninklijke Bouwend Nederland, Bob Demoet, voorzitter CEO-overleg, Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB), Riek Siertsema, voorzitter, Aannemersfederatie Nederland (AFNL), Demissionair minister van SZW, Karien van Gennip, Sieto de Leeuw, voorzitter, Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en Brigitte van der Burg, voorzitter, Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU)

 

 

 

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.