• Actueel
  • Tweede Evaluatie GPI ‘Resultaten van onderzoek naar beleving, nut, waardering en handhaving’

Tweede Evaluatie GPI ‘Resultaten van onderzoek naar beleving, nut, waardering en handhaving’

Opdrachtgevers en opdrachtnemers werken samen binnen de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Er zijn gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden vastgelegd door werkwijzen te harmoniseren en instrumenten te uniformeren. De hele bouwketen wordt daarbij betrokken. Een belangrijk resultaat van de samenwerking binnen de GCVB is de ontwikkeling van een generieke veiligheidsinstructie: de Generieke Poortinstructie (GPI)

Met deze instructie kunnen de medewerkers, onderaannemers en toeleveranciers direct aan de slag op de bouwlocatie. Hiermee wordt voorkomen dat elke bouwlocatie haar eigen veiligheidsinstructie moet hebben en er wachttijden zijn aan de poort om deze veiligheidsinstructie te volgen. Sinds 1 april 2019 is de GPI verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland. Het doel is het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen.

Sinds de invoering van de GPI moeten alle eigen medewerkers en medewerkers van alle onderaannemers en toeleveranciers die werkzaamheden verrichten op de bouwplaats hun GPI hebben gehaald en laten zien om toegang te krijgen tot de bouwplaats.

Een eerste evaluatie van de GPI heeft in maart 2020 plaatsgevonden. In de maanden november en december 2022 is een tweede evaluatie uitgevoerd naar de beleving, het nut, de waardering en handhaving van de GPI.

Conclusies en aanbevelingen

In de afgelopen vier jaren zijn de GPI instructie en toets 650.000 keer doorlopen en succesvol afgerond. Dat is een enorme prestatie en dit resultaat is tekenend voor de grote slagkracht van de GCVB. 

De GPI is een instrument/maatregel in een heel repertoire aan instrumenten/maatregelen van uiteenlopende partijen. Initiatiefnemers, betrokkenen, management en gebruikers van grote en kleine bedrijven hebben inmiddels vier jaar ervaring met de GPI opgedaan. Die conclusies en aanbevelingen, ideeën en overwegingen voor vervolg, zijn hierna - als resultaat van de drie deelonderzoeken - beschreven. 

Lees de conclusies en aanbevelingen over Beleving & Nut, Waardering en Handhaving is het evaluatierapport (pdf). 

gpi laptop 694x433 


Meer berichten over GPI

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.