De GPI is vernieuwd. Ruim vijf jaar geleden is de GPI geïntroduceerd om veiligheid op de bouwplaats te vergroten. Door uniforme regels, voorschriften en veiligheidsinstrumenten toe te passen, willen bij GCVB aangesloten bedrijven veilig gedrag bevorderen.
Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring met als doel risico’s te beperken en komen tot een structureel veiligheidsbewustzijn. Volgens Mathijs Bakker is dat de grote kracht van de GCVB. ‘’Personeel moet prettig kunnen werken in een veilige omgeving"
In de maanden november en december 2022 is een tweede evaluatie uitgevoerd naar de beleving, het nut, de waardering en handhaving van de GPI. Lees de resultaten.
Er wordt hard gewerkt aan de veiligheid in de bouw. De sector streeft naar nul dodelijke ongevallen per jaar. Maar werpen al die initiatieven van de afgelopen jaren hun vruchten af? - Artikel Cobouw
Vanaf 23 november 2022 is een verbeterde veiligheidsinstructie beschikbaar voor iedereen die de bouwplaats opgaat: de Generieke Poortinstructie GPI 5.0. Deze nieuwe instructie bouwt voort op het succes van zijn voorganger (4.0).

GPI verhalen uit de praktijk

20 november 2022
In de serie Praktijkverhalen GPI delen we verhalen, visies en ervaringen van bedrijven die de Generieke Poortinstructie gebruiken.
In de serie Praktijkverhalen GPI delen we dit keer het verhaal, de visie en ervaringen van Paul van der Linde van TLN
Nieuwsbrief GPI over de nieuwe functionaliteiten release september 2022 en activiteiten om de GPI zichtbaarder te maken en de bewustwording voor een veilige werkomgeving in de bouw te vergroten.
In de serie Praktijkverhalen GPI delen we dit keer het verhaal, de visie en ervaringen van Jelmer Bruggeman, Rijkswaterstaat
In de serie Praktijkverhalen GPI delen we dit keer het verhaal, de visie en ervaringen van Rob Marijnissen, Strukton Civiel
In de serie Praktijkverhalen GPI delen we dit keer het verhaal, de visie en ervaringen van Fred de Jonge, directeur van BAM Bouw en Techniek Integrale Projecten. 
In 2021 is de nieuwe GPI online gegaan. Dit heeft geresulteerd in een flinke boost in het aantal GPI's. Nieuwe functies maken GPI 4.0 nog gebruiksvriendelijker. dat is gevolgd.
Voor iedereen die de bouwplaats opgaat, is een verbeterde veiligheidsinstructie beschikbaar. Vanaf 23 november 2021 staat een vernieuwde Generieke Poortinstructie (GPI) klaar. Deze nieuwe instructie is praktijkgerichter en biedt meer keuzevrijheid.

Vanaf 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht voor toegang op alle grotere bouwplaatsen en onderhoudscontracten in Nederland. Bouwers en installateurs, aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw, eisen de GPI per die datum.

De Generieke Poort Instructie (GPI), een basisveiligheidsinstructie voor op de bouwplaats, wordt vanaf april 2019 verplicht gesteld door 14 grote bedrijven in de bouw en techniek (artikel Aannemervak.nl door Ton Verheijen.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op Twitter en doe mee in onze LinkedIN groep.