• Actueel
  • “Veiligheid bereik je met z’n allen” Mathijs Bakker - Dura Vermeer

“Veiligheid bereik je met z’n allen” Mathijs Bakker - Dura Vermeer

20230619 DV STATION TILBURG 21155 HIGHRES 8

Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring met als doel risico’s te beperken en te komen tot een structureel veiligheidsbewustzijn. Volgens Mathijs Bakker is dat de grote kracht van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). 

"Personeel moet prettig kunnen werken in een veilige omgeving."

Bakker is manager veiligheid bij Dura Vermeer divisie infra. Vanuit zijn functie zit hij in de kerngroep van het samenwerkingsverband. "Er gaat een grote normatieve werking van de GCVB uit naar de aangesloten bedrijven en de rest van de branche. De samenwerking leidt tot verbinding tussen de bouwbedrijven en de opdrachtgevers. Als je elkaar kent is het makkelijker om elkaar aan te spreken op veiligheid en kennis uit te wisselen, bijvoorbeeld over incidenten die hebben plaatsgevonden. Je pakt makkelijker de telefoon. De samenwerking heeft onder meer ook geleid tot goede contacten met het Rijksvastgoedbedrijf, een grote opdrachtgever in onze branche.’’ 

Bakker heeft de vraag al vaker gehoord: is de GCVB niet de zoveelste praatgroep? ‘’Veiligheid bereik je met z’n allen. Daarvoor moet je samen praten. Doordat je ervaringen van anderen hoort, word je zelf ook alerter op de risico’s en verbetert de veiligheidscultuur. Als werkgever wil je dat je personeel aan het eind van de dag gezond weer thuiskomt.’’ De besprekingen hebben overigens wel degelijk geleid tot concrete actie, zoals de opstelling van de TOP5 risico’s voor de bouw: hijsen en transport van bouwdelen, gevaarlijke stoffen, elektrocutie en vallen van hoogte. In 2021 werd al gestart met aanrijdgevaar. Speciale campagnes maken de bouw bewust van deze risico’s. GCVB besteedt ook aandacht aan veiligheid van inhuurkrachten. Op dit vlak wordt samengewerkt met uitzendorganisaties.’’  

Door de branche zelf 

Er bestaat een grote hoeveelheid wet- en regelgeving, sectorafspraken en instrumenten om de veiligheid in de bouw te vergroten. Toch vinden er nog veel ongevallen plaats. De GCVB doet een flinke schep bovenop wat wettelijk is vereist en is enkele jaren geleden opgericht door een aantal toonaangevende bouwondernemingen en opdrachtgevers, met als doel de veiligheid in de bouw- en infrasector te vergroten. Naast de 17 ondertekenaars zijn er inmiddels meer dan 1100 onderschrijvers. Bakker: ‘’Het sterke punt van de code is dat deze door de branche zelf is opgesteld en niet opgelegd door de overheid. Er gebeuren helaas nog steeds ongelukken, ook zware. Toch gaat er ook heel veel goed, laten we daar ook trots op zijn.’’ Bakker benadrukt: ‘’Veiligheidsbewustzijn is niet alleen iets is voor de directie maar moet doordringen tot de werkvloer. Ik weet uit eigen ervaring dat iedereen zelf veel kan doen om veilig thuis te komen. Toen ik nog op de bouwopleiding zat, stond ik ‘s nachts eens te kijken naar de montage van vangrails. Machtig interessant. Opeens hoorde ik iemand roepen: ‘’Hé joh, kijk eens achter je!’’ Stond er een zwaar transport vlak achter me. Sindsdien heb ik geleerd dat je altijd afstand moet houden. Hoe interessant je een bouwplaats ook vindt.’’ 

ViA 

Ondertekenaars nemen veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen en contracten. Dit is vastgelegd in Veiligheid in Aanbesteding (ViA). De bepalingen gelden niet alleen hoofdaannemers maar de hele bouwketen, dus ook voor onderaannemers of toeleveranciers. In heel Nederland hebben zo’n tweeduizend ondernemingen ViA in hun aanbestedingen en contracten opgenomen. Binnen ViA wordt de NEN Safety Culture Ladder SCL (voorheen Veiligheidsladder) gehanteerd om veiligheidsgedrag en -cultuur te meten. De Veiligheidsladder werd ontwikkeld door Prorail en is de norm voor de gehele branche. 

Een ander instrument van de GCVB is de Generieke Poort Instructie. Hiermee krijgen medewerkers toegang tot de bouwplaats van de ondertekenaars van de code. Bouwplaatsmedewerkers hoeven zo niet langer steeds dezelfde basis veiligheidsinstructies te volgen.

(bron: artikel BouwPLUS, sept2023)

Mathijs Bakker Venlo november 2019 1


Meer berichten over Aanrijdgevaar - GPI - valgevaar - ViA

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.