• Actueel
  • Veiligheid gaat voor alles!

Veiligheid gaat voor alles!

Veiligheid TBI Magazine 2023

Elk ongeval en elke gezondheidsklacht of arbeids-ongeschiktheid als gevolg van werk is te voorkomen. Vanuit deze overtuiging geeft TBI de hoogste prioriteit aan veilig werken en gezonde medewerkers. 

Voor de risico’s die we in onze bedrijfsactiviteiten lopen, hanteren alle TBI-ondernemingen beproefde risico-inventarisaties, veiligheidsmaatregelen en veiligheidsprocedures. Aan de basis hiervan staan de vijf TBI Veiligheidswaarden. Vanuit deze waarden is het TBI Veiligheidsbeleid opgesteld dat elke onderneming in het eigen veiligheidsprogramma heeft opgenomen. Dit alles is erop gericht dat we ongevallen en incidenten terugbrengen tot een absoluut minimum en dat we blijven leren. Na de middelen en procedures draait het om gedrag en bewustzijn 

Arjan van Hamburg is hoofd veiligheid bij J.P. van Eesteren, één van de bouwers binnen TBI: ‘De middelen en procedures hebben we allemaal prima op orde. Dat maakt dat de volgende stap naar risicovermindering draait om gedrag en bewustzijn. Ofwel, zijn we in elke situatie scherp op mogelijk gevaar en handelen we zoals we zouden moeten handelen? Dat is een veel lastigere materie. Om daar meer inzicht in en gevoel bij te krijgen maken we gebruik van de Veiligheidsladder. Hierbij meet een certificerende instantie jaarlijks waar je als onderneming staat op het gebied van gedrag en bewustzijn. Nagenoeg alle TBI-ondernemingen zijn inmiddels gecertificeerd voor de Veiligheidsladder waarbij we trede 3 als minimaal zien. In totaal zijn er vijf treden.’ Elkaar aanspreken is nog wennen 

‘Bij trede 4 draait het niet meer alleen om het gedrag en bewustzijn van je eigen medewerkers, maar ook om dat van alle andere partijen die op een project werken. Zeker voor de projectorganisaties binnen TBI is dat een uitdaging, want je werkt vaak met heel veel verschillende partijen. Dat betekent dat je op de bouw samenwerkt met mensen met een andere veiligheidscultuur, die vaak ook verschillende talen spreken. Dit vraagt veel van onze projectteams. Uitvoerders houden toolboxmeetings in verschillende talen om ook de niet Nederlandssprekende medewerkers te betrekken bij veiligheid. Langzaam maar zeker durven bouwplaatsmedewerkers elkaar op veiligheid aan te spreken. Voor veel collega’s is dit nog onwennig. Elkaar aanspreken, en zeker ook een compliment geven, is iets dat nog verder moet groeien.’ 

Lees het complete artikel (pdf)

Lees het complete magazine van TBI

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.