• Actueel
  • Veilig en gezond op de bouwplaats (1) – De opdrachtgever in een nieuwe rol

Veilig en gezond op de bouwplaats (1) – De opdrachtgever in een nieuwe rol

Veiligheid en gezondheid op de bouwplaats begint bij de opdrachtgever. Maar dat was niet altijd zo. In die ontwikkeling hebben de bouwprocesbepalingen een belangrijke rol gespeeld. Een uitleg in vier delen naar aanleiding van de nieuwe Basisinspectiemodule Bouwproces van de Nederlandse Arbeidsinspectie (artikel arbo online).

Veilig en gezond werken in hele bouwproces

Want de Arbowet legde nu ook verplichtingen op aan de opdrachtgevers en uitvoerende partijen in het bouwproces. Vanaf nu zou er in het hele bouwproces aandacht zijn voor veilig en gezond werk. Van het ontwerp tot en met de uitvoering, oplevering, ingebruikname en sloop.

Dit alles hadden we te danken aan een belangrijke Europese richtlijn.1 In 1994 werd het Bouwprocesbesluit in Nederland van kracht. Per 1 juli 1997 is het Bouwprocesbesluit opgegaan in het Arbobesluit afdeling 5 Bouwproces. Maar wat was nu eigenlijk de aanleiding en het doel van deze ‘nieuwe’ regelgeving? Hoe verliep de implementatie ervan in Nederland?

Betere coördinatie vanaf uitwerking ontwerp

Op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen hebben werknemers en zelfstandigen te maken met grote en soms bijzondere risico’s. De Europese Richtlijn maakte duidelijk dat inadequate bouwkundige en/of organisatorische keuzen of een slechte planning van het werk bij de opzet van het project een rol speelden in meer dan de helft van de arbeidsongevallen op de bouwplaatsen in de EU.

De richtlijn wees op de noodzaak de coördinatie al te verbeteren vanaf de uitwerking van het ontwerp. Een ander aspect dat werd beklemtoond was dat een gebrek aan coördinatie bij de uitvoering van een bouwwerk een groot aantal arbeidsongevallen tot gevolg kan hebben. Met name als gevolg van de gelijktijdige of achtereenvolgende aanwezigheid van verschillende ondernemingen op dezelfde tijdelijke of mobiele bouwplaats.

Lees het complete artikel en volg de serie op arbo online
Artikel 2: Vergewisplicht

'Laat zien wat veiligheid oplevert' - Gemeente Amsterdam
Wouter Bijman Witteveen+Bos: "Veiligheid begint met een veilig ontwerp"
Lees alle over Veiligheid in Aanbesteding (ViA)
Lees meer over de Generieke Poortinstructie (GPI)

#Veiligheid #aanbesteding #ViA #GCVB #arbo #bouwplaats #GPI #gezondheid #poortinstructie #ontwerp #ontwerpfase

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.