• Actueel
  • Wouter Bijman Witteveen+Bos: "Veiligheid begint met een veilig ontwerp"

Wouter Bijman Witteveen+Bos: "Veiligheid begint met een veilig ontwerp"

Wouter Bijman 2021 Foto Isabelle Renate la Poutre 23

Als advies- en ingenieursbureau heeft Witteveen+Bos een belangrijke positie in de keten. Het zit als ontwerpende partij namelijk vooraan. ‘Een veilig project begint al bij de eerste ideeën, bij de manier van denken’, stelt Wouter Bijman, algemeen directeur Witteveen+Bos.

"Veiligheid begint dus in het ontwerp"

Aan de voorkant moeten we daar goed over nadenken en het is van groot belang dat de keten, onze partners, opdrachtgevers en onderaannemers daarin meegaan. Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) en de Veiligheidsladder (NEN Safety Culture Ladder) helpen om dat bewustzijn in de gehele keten te vergroten en veiligheid nog steviger in te bedden in het bouwproces.’

Het gaat om het gezamenlijk op gang brengen van een proces. ‘De bouwsector is onze sector. Daarin hebben we een verantwoordelijkheid én mogelijkheid tot sturing. Wij zijn van het ontwerp. Dat ingenieursperspectief van veilig ontwerpen, maakt dat veiligheid vervolgens beter is geborgd in de keten. Ook binnen onze eigen organisatie brengen we dat proces op gang met behulp van ViA. De stappen die we zetten op bijvoorbeeld de Veiligheidsladder zijn het resultaat van hetgeen we als organisatie bereiken. Dat gaat dus niet alleen over het dragen van een helm of veilig reizen. Het gaat om het analyseren van de risico’s in onze projecten over de volledige levensduur en daar adequaat op acteren. Dat benadrukken we dit jaar binnen Witteveen+Bos vanuit ons interne speerpunt Veiligheid en Gezondheid. Als wij veilig ontwerpen, kan er veilig worden gebouwd. Maar een veiliger bouwsector bereiken we alleen als we er samen de schouders onderzetten. Doe mee aan ViA en de Veiligheidsladder!’

Lees de complete nieuwsbrief ViA

Lees meer over Veiligheid in Aanbesteding (ViA)


Meer berichten over ViA

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer







Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.