• Actueel
  • 'Regie op Veiligheid' centraal thema op GCVB Veiligheidsontbijt

'Regie op Veiligheid' centraal thema op GCVB Veiligheidsontbijt

Op 30 mei 2024 hield GCVB haar negende Veiligheidsontbijt bij Dura Vermeer met als centraal thema Regie op Veiligheid. Voor dit specifieke onderwerp werd een aangepast uitnodigingsbeleid gehanteerd waaraan ook veel publieke opdrachtgevers (waterschappen, gemeenten en provincies) gehoor aan hebben gegeven. 

Job Dura (Bestuursvoorzitter Dura Vermeer) leidde het ontbijt in met zijn persoonlijke visie op veiligheid. Daarna gaven Anton van Opzeeland (Strategisch adviseur Veiligheid, Rijkswaterstaat,  GCVB en Opdrachtgeversforum) en Marleen Hermans (Hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw, TU Delft) een inleiding op het thema. 

Job Dura GCVB Veiligheidsontbijt 2024 IMG 2459

Aanleiding Regie op Veiligheid

De aanbevelingen uit het rapport van de OVV ‘Bouwen aan constructieve veiligheid’ - Onderzoeksraad - 18 okober 2018’ vormden in 2019 een concrete aanleiding om binnen de ontwerp-, bouw- en technieksector de aandacht voor veiligheid aan te scherpen. Belangrijke betrokken partijen, aan opdrachtgevers en opdrachtnemerszijde, erkenden de urgentie hiertoe en zetten gezamenlijk stappen. In een informeel samenwerkingsverband van Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de bouw, NLingenieurs, VN constructeurs en de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) werkten partijen drie thema’s uit binnen het Programma veiligheid in de bouw:

  • het verbeteren van de regie op veiligheid
  • het vormgeven van de rol van coördinerend constructeur
  • het versterken van het lerend vermogen in de sector

De GCVB richt zich bij de verdere uitwerking, samen met Opdrachtgeversforum op het verbeteren van regie op veiligheid en samen met Bouwend Nederland op het versterken van het lerend vermogen in de sector. Op 25 januari 2023 werd tijdens de Conferentie Programma Veiligheid in de Bouw het Het Handelingskader Regie op Veiligheid’ in het ontwerp- en bouwproces gelanceerd.

Doel Regie op Veiligheid

We ervaren dat veiligheid op verschillende momenten in het bouwproces vaak best goed is geborgd, onder andere via een aantal wettelijke spelregels, maar… De aandacht voor veiligheid schiet nogal eens tekort. Juist op de momenten dat er activiteiten overgaan van de ene naar de andere partij, bijvoorbeeld tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer bij de overgang van ontwerp naar uitvoering. Of op andere plaatsen binnen de keten en bij faseovergangen. Wie op dát moment het integrale overzicht heeft van en inzicht heeft in de verschillende aspecten van veiligheid is vaak niet helder. Juist op die momenten is het noodzakelijk de regie op veiligheid goed en expliciet te organiseren.

Regie op Veiligheid schema

De essentie van Regie op Veiligheid

Regie op veiligheid zorgt er vanuit een algemeen principe ‘altijd veilig’ voor dat:

  • We ons in alle stadia van het bouwproces ervan vergewissen dat de veiligheid van uitgevoerde activiteiten en de gerealiseerde bouwwerken geborgd is en in de toekomst ook blijft én
  • Voldaan wordt aan wettelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden
  •  En dat dit vastligt in contractuele afspraken en geborgd is in projecten en organsatie

 IMG 2465

Leerprojecten

Binnen het programma lopen inmiddels diverse leerprojecten waarin we met elkaar leren of en hoe het handelingskader in de praktijk werkt. Tijdens het Veiligheidsontbijt namen Benjamin Meeuse (Senior Safety Advisor, Royal Schiphol Group) en Rob Kuiten (Regievoerder, Royal Schiphol Group) de deelnemers meer in de ervaringen bij het project Schiphol. Hein Versteegen (Projectdirecteur, Dura Vermeer, van Oord, TBI, Besix) en Stefan Van der Voorn (Contractmanager, Rijkswaterstaat) belichtte het project De Groene Boog bij A16 in Rotterdam. We sloten af met een open en constructieve discussie over het thema, handelingskader en leerervaringen. De leerpunten nemen we mee in de verdere uitwerking en implementatie van het handelijngskader.

IMG 2474


Meer berichten over Regie op Veiligheid

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.