Blijf uit de dode hoek!

Aan de uitvoering van bouwprojecten is vaak onlosmakelijk verbonden dat (zwaar) bouwverkeer van- en naar de projectlocatie rijdt. Dit verkeer moet door stedelijke gebieden, krijgt te maken met smalle wegen en met andere weggebruikers, zoals fietsers. Met name schoolgaande kinderen vormen een kwetsbare groep. Zij zijn zich niet altijd bewust van het 'logge' karakter van een vrachtwagen. De dode hoek van de vrachtwagen is daarbij een van de gevaarlijkste punten. Heijmans werkt actief met basisscholen samen om het aantal ongelukken terug te brengen.

Binnen Heijmans is veiligheid een van de belangrijkste doelen om te zorgen dat de risico’s van werken in de bouw tot een minimum worden beperkt. Niet alleen op de bouw worden maatregelen getroffen, ook voor de omgeving is het belangrijk dat er op een veilige manier gewerkt wordt. Daarom besteedt Heijmans veel aandacht aan de ‘dode hoek’. Zo zijn vrachtwagens van Heijmans voorzien van een 'dode hoek sticker' en hebben ze extra dode hoek spiegels.

Voor de scholier
Sinds 2013 bezocht Heijmans al basisscholen in onder andere Zaandam, Bennekom, Ede en Eindhoven. Scholieren uit de groepen 7 en 8 kregen een theorieles en leerden om ruim, rechts achter een vrachtwagen te blijven en om minimaal 3 meter afstand van een vrachtwagen te houden. Ook namen de kinderen plaats achter het stuur van een vrachtwagen om te zien wat een vrachtwagenchauffeur wel en zeker niet ziet. Door kinderen te laten ervaren wat de gevaren kunnen zijn van een vrachtwagen in het verkeer, leren ze waar ze rekening mee moeten houden. Ook kunnen zij leeftijdsgenoten attenderen op de gevaren van een dode hoek.

Veilig Op Weg
Voor het lesprogramma wordt gebruik gemaakt van het lespakket Veilig Op Weg van TLN (Transport en Logistiek Nederland) en VVN (Veilig Verkeer Nederland). Heijmans leert kinderen door middel van deze lesprogramma's in theorie en de praktijk hoe zij veilig omgaan met grote voertuigen in het verkeer, zoals vrachtwagens.

“We willen ze bewustmaken van hun kwetsbare positie in het verkeer. Kinderen, maar zelfs ook volwassenen, zien de gevaren pas écht in, als ze zelf in de vrachtwagencabine hebben plaatsgenomen. Vaak zijn ze verbaasd en denken ze dan pas ‘dat ding is écht groot’. Als ze zien wat het, toch beperkte, zicht is vanuit een vrachtwagen, beseffen ze zich dat het écht gevaarlijk kan zijn. Een chauffeur heeft zes spiegels om zijn omgeving in de gaten houden, alleen kan niet alles tegelijk zien”, vertelt Yvonne Lenters, projectcoördinator A12 Veenendaal - Ede - Grijsoord.

Robert van den Dijssel, omgevingsmanager Wilhelminasluis Zaandam, gaf de veiligheidsles aan vier basisscholen: “Deze kinderen maken op kort termijn de volgende stap in het voortgezet onderwijs en moeten verder fietsen dan ze nu gewend zijn. Ze krijgen te maken met nieuwe situaties en komen vaker langs ons bouwproject, de Wilhelminasluis, gefietst. Tijdens de les heb ik ze een toelichting gegeven op het project en hebben we via een veiligheidsquiz, onze veiligheidsregels onder de aandacht gebracht.”

Meer dan 'mooi'
Niet alleen de dodehoeklessen zijn onderdeel van de bewustwording, ook de andere veiligheidsmaatregelen die Heijmans hanteert worden met de leerlingen besproken. Yvonne: “Kinderen krijgen uitleg over het gebruik van een helm en hesje en we leggen ze uit waarom onze medewerkers met deze kleding lopen. Niet omdat het ‘mooi’ is, maar omdat onze medewerkers op die manier zichtbaar zijn. We proberen de lessen met een educatief karakter in te steken, met als doel; Heijmans werkt niet alleen veilig op de bouw, maar werkt ook aan een veilige locatie voor de omgeving.”

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.