• Actueel
  • Mulderij 1000ste Onderschrijver Governance Code Veiligheid in de Bouw

Mulderij 1000ste Onderschrijver Governance Code Veiligheid in de Bouw

Onlangs onderschreef aannemersbedrijf Mulderij BV uit Hoogeveen als 1000ste organisatie de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). Met hun onderschrijving schaart Rik Mulderij zich met zijn bedrijf bij een groeiende groep bedrijven dat hun steentje wil bijdragen en samen wil zorgen voor meer veiligheid in de bouwsector door de veiligheidscultuur in brede zin te verbeteren. “Veiligheid is belangrijk, maar helaas nog niet vanzelfsprekend.”

Mulderij BV is een middelgroot aannemersbedrijf dat sinds 1959 actief is in het aannemen en uitvoeren van metsel- lijm- voeg- en steigerwerken op het gebied van woning- en utiliteitsbouw. Het familiebedrijf werkt regelmatig als onderaannemer in opdracht van grote bouwbedrijven. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Rik Mulderij (directeur) weet uit ervaring hoe lastig het is om veiligheidsbewustzijn echt tussen de oren van medewerkers te krijgen.

Foto Mulderijbv GCVB DSC06383

Foto Mulderij BV

“Herhalen is belangrijk, steeds weer, met instructies, toolboxen en door incidenten of bijna incidenten direct te bespreken.”

“Veiligheid staat voorop, maar is niet vanzelfsprekend helaas. Drie jaar geleden hebben we een KAM-coördinator aangetrokken om Mulderij BV te certificeren voor VCA* en dit ook binnen de bedrijfsvoering te borgen en implementeren. Dat beviel zo goed dat we hem inmiddels structureel inhuren. Naast VCA doet hij werkplekinspecties, bespreekt onveilige situaties en maakt onze medewerkers met toolboxen, instructies en acties continu bewust van veilig gedrag. Door deze herhaling vergroot je stap voor stap hun veiligheidsbewustzijn. We focussen daarbij wel op wat voor ons het meest relevant is. Je moet ze ook niet overvoeren.”

Gezamenlijke initiatieven helpen
“Een systeem als VCA helpt het veiligheidsbeleid binnen je bedrijf beheersbaar te maken, net als gezamenlijke initiatieven zoals die van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GPI, veiligheidsladder en straks een uniforme meldapp). Ik vind het belangrijk deze te ondersteunen. Zo zorgen we dat er steeds meer uniformiteit en samenhang komt. Samen met alle andere initiatieven binnen de bouwsector om deze veiliger te maken, helpt dit ongevallen te voorkomen. We willen tenslotte allemaal weer veilig naar huis aan het eind van de dag.”

Governance Code Veiligheid in de Bouw
In 2014 hebben toonaangevende bouwondernemingen en opdrachtgevers de handen ineengeslagen en de Governance Code Veiligheid in de Bouw opgesteld. Inmiddels is de code door ruim 1000 grote en kleine organisatie onderschreven en heeft de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) de GCVB opgeroepen een ‘Agent of Change’ te zijn op het gebied van veiligheid.

Olievlekwerking
“We willen de inmiddels meer dan 1000 Onderschrijvers bedanken voor hun vertrouwen en steun. Samen behoren we tot die organisaties binnen de bouwsector die voorop willen lopen om veiligheid naar een hoger plan te tillen door zich te gedragen naar de Governance Code, het goede voorbeeld te geven en samen te werken aan verbeteracties”, aldus voorzitter Koene Talsma. “Wij nodigen ook andere partijen in de keten uit om de ambitie die is weergegeven in de Governance Code te onderschrijven en bij te dragen aan de normatieve werking ervan.”

Gemeenschappelijke doel
Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw vergroten samen veiligheid in de bouw door de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag te verbeteren en de uitgangspunten, aanpak en gebruikte instrumenten in de keten te standaardiseren, te uniformeren, te harmoniseren en beter op elkaar af te stemmen, teneinde te komen tot nul dodelijke en zeer ernstige ongevallen in de sector. Om dit te bereiken zijn drie kernwaarden vastgesteld: verantwoordelijkheid, leiderschap en samenwerking. Als ‘Agent of Change’ richt de GCVB haar activiteiten voornamelijk op de onderwerpen 'Regie op veiligheid', het 'Borgen van Constructieve Veiligheid' en 'Lerend Vermogen'.

Governance Code in de praktijk
Onderschrijven van de Governance Code houdt in dat de organisatie werkt aan veiligheid in de bouw door de uitgangspunten en kernwaarden van de Code te onderschrijven en deze toe te passen in de praktijk, bijvoorbeeld door het gebruiken van de ontwikkelde tools, zoals de Generieke Poortinstructie (GPI), Veiligheid in Aanbesteding (ViA), beleid en richtlijnen.

Onderschrijven van de Code is kosteloos en kan via de website: Meedoen.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.