• Actueel
  • Ketenbrede aanpak is nodig om aanrijdgevaar te reduceren

Ketenbrede aanpak is nodig om aanrijdgevaar te reduceren

Dagelijks worden medewerkers in de uitvoering (maar ook derden) blootgesteld aan aanrijdgevaar. Op bouwplaatsen en binnen werkvakken bij wegwerkzaamheden. Jaarlijks vinden er incidenten plaats met (ernstig) letsel en soms fatale afloop. Daarnaast zijn er vele near misses. Actie is geboden.

Onderzoek van TNO (in samenwerking met Consument en Veiligheid en Van den Berg Infrastructuren bv) uit 2008 heeft aangetoond dat één op de tien wegwerkers per jaar een bijna-ongeval ervaring heeft. De meeste aanrijdingen gebeuren door vervoersbewegingen van collega’s.

Uit hetzelfde onderzoek van TNO blijkt dat het risico op een aanrijding met dodelijke afloop voor een wegwerker groter is dan de kans op een ongeval in de bouwnijverheid. Wegwerkers voelen zich vaak onveilig tijdens het uitvoeren van de wegwerkzaamheden. Zij geven aan dat ze bijna dagelijks moeten springen voor hun leven.

In plaats van een reductie, blijkt in de praktijk dat het risico de afgelopen jaren groter is geworden. Door toenemende drukte (buiten corona) wordt er vanuit opdrachtgevers vaker gevraagd om ’s nachts en in de weekenden te werken. Hierbij worden wegen (deels) open gehouden voor het verkeer. Dit in combinatie met boeteclausules bij vertraging (geen beschikbaarheid) leidt tot een spagaat voor de uitvoerende partijen met aan de ene zijde de financiële en commerciële belangen en aan de andere zijde de kwaliteit van de werkzaamheden en de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Het is in deze context dat er beslissingen worden genomen die, hoezeer we veiligheid op één zetten, daar geen blijk van zijn.

Governance Code Veiligheid in de Bouw

De Arbeidsomstandighedenwet (art 3) legt de verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving neer bij de werkgever. Dit terwijl er veel factoren zijn die van invloed zijn op de grootte van het risico is, die niet per se binnen de beïnvloedingsfeer van de werkgever liggen. Hoe zorgen we er dan toch voor dat we maximaal inzetten op het reduceren van dit risico?

De Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) heeft als doel om naast alle wet- en regelgeving duidelijke kernwaarden en kaders te scheppen om veiligheid structureel te verbeteren. Dit door het harmoniseren van werkwijzen en het ontwikkelen van uniforme instrumenten. Hierbij wordt de gehele keten betrokken.

Bovendien hebben met name de opdrachtgevers een belangrijke rol. Zij kunnen het verschil maken. Door bijvoorbeeld in contracten voorwaarden op te nemen die de veiligheid op een positieve manier beïnvloeden.

Lees het complete artikel op Arbeidsveiligheid.net

Aanrijdgevaar verminderen doe je samen GCVB fec9b324


Meer berichten over Aanrijdgevaar

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.