• Actueel
  • Verhogen veiligheidsbewustzijn is een continu proces. Ga in gesprek. Het kan altijd beter!

Verhogen veiligheidsbewustzijn is een continu proces. Ga in gesprek. Het kan altijd beter!

Binnen Strukton vinden we het belangrijk dat iedereen gezond, veilig en met plezier alle werkzaamheden uitvoert. Het is onze ambitie dat niemand gewond raakt. Veilig werken doen we samen door te denken, delen en te waarschuwen. Zo bepalen wij met elkaar de veilige norm.

We besteden veel aandacht aan de (veiligheids)cultuur binnen onze bedrijven, én op onze projecten. Hier werken we namelijk nooit alleen, maar altijd samen met onze partners. Onze overtuiging is dat we meer succes behalen door samen en veilig te werken. Het juiste gesprek over veiligheid is hierbij absolute noodzaak. Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) helpt hierbij.

 Robert Ottele Strukton

(Robert Ottelé, directeur Strukton Civiel projecten)

Het verhogen van veiligheidsbewustzijn is een continu proces het is van groot belang dat we hierover met elkaar in gesprek gaan en blijven. Het kan altijd beter!

Binnen Strukton Civiel doen we dit op alle niveaus en onderdelen door de gehele organisatie heen. Dit is niet alleen iets van de afdeling Veiligheid, maar het hele bedrijf is actief betrokken bij het verhogen van de veiligheidscultuur, zowel bij onszelf als bij onze ketenpartners en klanten. We delen ons veiligheidsprogramma en doelstellingen over en weer. Ook delen we onze ervaringen met goede en slechte voorbeelden. We zijn kritisch naar onze partners maar durven ons ook kwetsbaar op te stellen als we zelf worden aangesproken. We verwachten deze houding ook terug.
 

Door het verhogen van de veiligheidscultuur, het met elkaar in gesprek gaan over veiligheid en het ook daadwerkelijk ‘samen’ doen wordt de bouw veiliger!

Binnen onze bedrijven dragen we ViA actief uit. De verschillende acties vooraf, genomen door alle ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw, hebben ertoe geleid dat er nog weinig vragen zijn over de toepassing van ViA. Dit maakt de inzet van iedereen binnen Strukton en andere bedrijven die betrokken zijn bij de Governance Code een succes!

Afgelopen jaar hebben we met verschillende partners gesprekken gevoerd  over veiligheid en cultuur. Enkele bedrijven hebben we ook actief geholpen met het voldoen aan de ViA. Strukton Civiel wil graag een koploper zijn bij het delen en helpen toepassen van kennis over veiligheid om zo het algehele veiligheidsbesef te vergroten en de veiligheidscultuur binnen de gehele branche naar een hoger niveau te brengen.

Nul ongevallen

We moeten als branche naast een hoger veiligheidsbewustzijn en sterkere veiligheidscultuur, ook blijven sturen op structurele verlaging van het aantal ongevallen. Het ultieme doel is nul ongevallen, zodat iedere dag iedereen weer gezond thuiskomt.

Uiteindelijk staan we als branche zelf aan de lat om de veiligheidscultuur en het streven naar nul ongevallen ook echt tot uiting te brengen op onze projecten en in onze bedrijven. Een certificaat voorkomt geen incidenten. Dat doen mensen zoals wij. Samen!

Zo zijn we samen scherp op veiligheid.
Zo zijn we 24Safe!

 

Lees de complete nieuwsbrief ViA van maart 2022


Meer berichten over ViA

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.