• Actueel
  • Rapport Onderzoeksraad Bouwen aan constructieve veiligheid

Rapport Onderzoeksraad Bouwen aan constructieve veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzocht de oorzaken van de instorting van een parkeergarage in Eindhoven.

Algemene aanbevelingen Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad is van oordeel dat betere risicobeheersing in de bouwsector nodig is om stappen te zetten in de richting van daadwerkelijke verbetering van de veiligheid. Hiertoe richt de Raad zich op drie terreinen:

  1. Minder vrijblijvende Governance Code Veiligheid in de Bouw
    De Onderzoeksraad ziet de deelnemers aan de GCVidB in de Bouw als ambassadeurs in de transformatie naar een lerende en veilige bouwsector. Door het gezamenlijk opstellen van principes die daaraan bijdragen, en deze blijvend te agenderen en uit te dragen, wordt ingezet op de noodzakelijke versteviging op veiligheid.

  2. Het borgen van veiligheid
    De Onderzoeksraad is van oordeel dat veiligheid gebaat is bij een heldere verantwoordelijkheidsverdeling en coördinatie. Dit ziet hij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

  3. Het organiseren van professionele tegenspraak
    Bij het introduceren van nieuwe toepassingen of nieuwe producten verwacht de Raad van constructeurs geen automatisme, maar een gedegen aanwenden van de leer van mechanica en de daarbij behorende schematiseringen. Ook verwacht de Raad dat constructeurs onderling, los van de formele taak- en verantwoordelijkheidsverdeling op een project, zich als professional gedragen, ‘niet pluis’-gevoelens durven te adresseren en kritisch durven te reflecteren op het eigen handelen.

In het rapport werden ook specifieke aanbevelingen gedaan aan de Kerngroep van de Governance Code Veiligheid in de Bouw.

Lees het complete rapport met aanbevelingen (pdf)

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.