• Actueel
  • Stap zo snel mogelijk op de veiligheidsladder

Stap zo snel mogelijk op de veiligheidsladder

Fries Heinis algemeen directeur cBouwend Nederland DSC 1902 light

Fries Heinis, algemeen directeur Bouwend Nederland

'In onze sector liggen risico’s voortdurend op de loer, waardoor het werken aan veiligheid letterlijk van levensbelang is. Daarom staat dit al jaren boven aan de agenda bij branchevereniging Bouwend Nederland en gebeurt er in de keten veel op veiligheidsgebied. Zo is de VCA-certificering in het leven geroepen en is er de afspraak Veiligheid in Aanbesteding (ViA) voor ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). Daarbij hoort ook de Safety Culture Ladder (SCL), ofwel de veiligheidsladder.

Maar als je mij vraagt of er genoeg gebeurt, dan is mijn antwoord ‘nee’. En dat kan ook niet anders. Want als sector kunnen we alleen tevreden zijn als het aantal ongevallen tot nul is gereduceerd. En dat geldt helemaal voor dodelijke ongevallen. Na een aantal jaren van gestage daling, blijft het aantal dodelijke ongelukken nu ongeveer op hetzelfde niveau zitten. Dat vind ik als algemeen directeur van Bouwend Nederland onacceptabel, we zullen met zijn allen dus nog harder moeten werken aan de veiligheid in onze sector.

Toegevoegde waarde veiligheidsladder

Eén van de manieren waarop we dat kunnen doen, is ervoor zorgen dat ieder bouw- en infrabedrijf zich laat certificeren voor de veiligheidsladder. Vooral grotere bedrijven hebben dit al gedaan, niet in de laatste plaats omdat certificering een steeds belangrijker criterium is in aanbestedingsprocedures. Maar er zijn ook nog veel bedrijven die niet gecertificeerd zijn, vooral in het mkb-segment. Ergens begrijp ik dat ook wel, want ze zijn immers vaak al VCA-gecertificeerd. Wat is dan de toegevoegde waarde van certificering voor de veiligheidsladder? 

Tegen die bedrijven zeg ik: die waarde is bijzonder groot. Daar waar de VCA een checklist is die je kunt afvinken, gaat het bij de veiligheidsladder om het verweven van veiligheid in je genen. Dat gebeurt door het stimuleren van het lerend vermogen van bedrijven, het bevorderen van een cultuur van leren, en het met elkaar in gesprek gaan over veiligheid. En dat van hoog tot laag. Het helpt ook om af te komen van een cultuur waarbij het delen van fouten nog niet vanzelfsprekend is. Bij de cultuur die de veiligheidsladder bevordert, is het uitgangspunt juist dat je van fouten kunt leren.

Laagdrempelig self-assessment

Voor een SCL-certificering moet je uiteraard wat doen, maar als je begint met een certificering voor trede 2, dan valt dat heel erg mee. Het uitvoeren van een laagdrempelig, online self-assessment volstaat. Bedrijven die nog niet gecertificeerd zijn, roep ik op om daar snel mee te beginnen. Het self-assessment laat zien waar je staat als bedrijf en biedt de handvatten voor een betere veiligheid. Hoe hoger je komt op de ladder en hoe groter je bedrijf, hoe meer tijd certificering overigens kost. Daar hebben wij als Bouwend Nederland oog voor. We zetten ons in voor een optimale efficiency rond certificering, zodat die niet te veel vraagt van bedrijven.

Veiligheid als USP

Een optimaal veiligheidsbeleid beschermt de gezondheid en het leven van werknemers. Daarnaast kan het ook uitgroeien tot een unique selling point. Bedrijven met een sterke veiligheidscultuur zullen eerder personeel aan zich weten te binden dan bedrijven die op dat vlak ondermaats scoren. Veilig en gezond werken tot aan je pensioen: het is voor iedere werknemer een cruciale factor bij de keuze voor een werkgever. De zorg voor optimale veiligheid raakt zo je hele bedrijfsproces, want personeel is onmisbaar.

Bij Bouwend Nederland gaat veiligheid ons zeer aan het hart. Als er ernstige ongelukken gebeuren bij onze leden, dan nemen we altijd contact op en staan we ze vaak bij in de nasleep daarvan. De emoties komen dan soms heel dichtbij. Een ernstig of dodelijk ongeval is iets verschrikkelijks. We weten uit ervaring dat dit een enorme impact heeft. Daarom herhaal ik mijn oproep: ben je als bedrijf nog niet gecertificeerd voor de veiligheidsladder, ga daar dan zo snel mogelijk mee aan de slag!'

Lees de complete Nieuwsbrief ViA (juni 2023)


Meer berichten over ViA

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.