• Actueel
  • Gezocht: centrale regie op veiligheid in de bouw

Gezocht: centrale regie op veiligheid in de bouw

Veiligheid in de bouw: een grote uitdaging, waar veel partijen druk mee doende zijn. Teveel partijen, als je het ons (TLN) vraagt. Aan het aantal veiligheidsinitiatieven ontbreekt het niet, wel aan centrale regie op veiligheid en focus op de echte oorzaken van onveiligheid aan het begin van de keten; begrip voor elkaar, prijs en tijd.

Arbeidsomstandighedenwet, Arbobesluit, Arbocatalogus, RI&E, Toolboxen, Generieke Poortinstructie (GPI), individuele Poortinstructies, VCA, TCVT registratie, Veiligheidsladder (Safety Culture ladder) , ISO 45001, Veiligheid in Aanbestedingen (ViA), Uniforme Meldapplicatie, beleid aanrijdbeveiliging, bouwspraak. Vergeet ik nog iets?

Het zijn er nogal wat, initiatieven om de bouwsector veiliger te maken. En alle initiatieven zien er op papier niet slecht uit, maar in de praktijk vormen ze zoveel bomen, waardoor je het echt veilige bos niet meer ziet. Maar gelukkig staan we op het punt dat (bijna) iedereen dat inziet. Nu de neuzen dezelfde kant op.

Er is hoop

De stap die Rijkswaterstaat zet, en die hopelijk navolging krijgt bij de lagere overheden, is er 1 in de goede richting. In plaats van werkzaamheden met minder hinder voor het verkeer verschuift de focus naar meer veiligheid in de bouwwerkzaamheden. TLN zegt chapeau als:

  • dat betekent dat in aanbestedingen gerekend gaat worden met realistische uitvoeringstermijnen, incluis noodzakelijke veiligheidsmaatregelen,

  • dat betekent dat er niet meer gewerkt wordt met het bonus-malussysteem, wat onveiligheid in de hand werkt.

  • dat betekent dat er bij Rijkswaterstaat, lagere overheden en aannemers meer kennis van en begrip voor de rij- en rusttijden van chauffeurs ontstaat en er, als dat niet noodzakelijk is, minder in de nachten en weekenden gewerkt wordt.

  • En dat tenslotte Rijkswaterstaat, lagere overheden en aannemers gaan beseffen dat vervoerders heel flexibel zijn, maar niet op het allerlaatste moment een blik chauffeurs en auto’s kunnen opentrekken.

De Governance Code veiligheid in de Bouw, opgericht om snelle veiligheidsstappen te zetten, ziet in dat het snel en eenzijdig opleggen van verplichtingen op de bouwsector en al haar onderaannemers, toeleveranciers en transporteurs, niet altijd het gewenste effect heeft. De weerstand die dat oproept vertaalt zich nu steeds meer in constructief samenwerken. Een goede ontwikkeling.

Daarnaast is ook het veiligheidsplatform SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid), bekend van de Veiligheid Gezondheid Milieu Checklist Aannemers  (kortweg VCA) intern druk bezig haar positie in de bouw te verstevigen en haar ambitie om hét veiligheidsplatform in de bouw te worden waar te maken. Ook VCA moet mee in de tijd.

TLN ziet de vele neuzen dus langzaam in de richting draaien, die nodig is om de jungle aan veiligheidsinitiatieven te cultiveren.

Ideaalbeeld

Ons droombeeld is toch wel 1 veiligheidssysteem voor de bouwsector, beheerd door 1 regisserend veiligheidsorgaan (SSVV?), waarin het sturen op kennis (1 keer in de 5-7 jaar) en gedrag (elk jaar of 1 keer per 2 jaar) centraal moeten staan. Een generieke basis voor iedereen, met aanvullende modules voor de vele sectoren die direct of indirect in de bouw werkzaam zijn. En die modules worden ingevuld met de kennis en kunde die er nu al is in die sectoren. Dat vereist commitment en inzet van iedereen! (tekst Paul van der Linde)

Regie op veiligheid GCVB

#Veiligheid #bouw #regie #TLN

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.