• Actueel
  • Overeenkomst SSVV invoering uniforme Generieke Poortinstructie (GPI)

Overeenkomst SSVV invoering uniforme Generieke Poortinstructie (GPI)

In 2018 worden de veiligheidsinstructies bij het betreden van bouwplaatsen in Nederland gestandaardiseerd door invoering van een uniforme Generieke Poortinstructie (GPI). Dit maken de ondertekenaars van de Governance Code 'Veiligheid in de Bouw' (GCVidB) na hun vergadering op 19 december 2017 bekend. Het doel van de overeenkomst met SSVV is het verhogen van de veiligheid op de bouwplaats.

De uniforme Generieke Poortinstructie (GPI) wordt door alle ondertekenaars van de Governance Code gesteund en ingevoerd en heeft als uiteindelijk doel dat het voor de 500.000 mensen in Nederland die bouwplaatsen betreden helder is van welke risico’s zij zich bewust moeten zijn, welke regels daarbij gelden en welk gedrag gewenst is. De nieuwe veiligheidsinstructie is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV), een samenwerkingsverband van 22 (branche)organisaties uit de Nederlandse industrie en verantwoordelijk voor het functioneren van het VCA-veiligheidssysteem. Op 19 december 2017 is daartoe in Den Haag de overeenkomst getekend.

Digitaal beschikbaar

De nieuwe instructie komt digitaal beschikbaar, kan vooraf op kantoor of thuis ‘online’ worden gevolgd en is een antwoord op de versnippering die is ontstaan doordat grotere bouwbedrijven in de loop der tijd ieder hun eigen poortinstructie hebben ontwikkeld. Hierdoor moeten medewerkers van onderaannemers en leveranciers die bouwplaatsen van verschillende hoofdaannemers betreden, telkens weer een verschillende poortinstructie volgen alvorens zij aan het werk kunnen.

Elk bouwproject veiliger

De invoering van de uniforme Generieke Poortinstructie levert een kwalitatief betere instructie op en bespaart bovendien tijd en geld. Het direct verkregen certificaat is één jaar geldig en geeft toegang tot alle bouwplaatsen waar deze poortinstructie wordt gevraagd. Wel blijft de mogelijkheid bestaan dat op bouwplaatsen met specifieke risico’s, een aanvullende specifieke instructie vereist is. Uiteindelijk zou elk bouwproject in Nederland de uniforme Generieke Poort Instructie moeten gaan hanteren, waarmee professionaliteit en kwaliteit op het gebied van veiligheid beter wordt gewaarborgd.

Ruim 70 onderschrijvers

De Governance Code werd in 2014 gestart door veertien bedrijven en organisaties, bestaande uit ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, acta Safety Professionals, AKD, Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, KIVI, Strukton, TBI, Unica en VolkerWessels. Inmiddels is ook Van den Herik Sliedrecht tot de Kerngroep toegetreden. Het aantal onderschrijvers is uitgegroeid tot ruim 70. Doel van de samenwerking is om het veiligheidsniveau in de hele sector te verhogen en incidenten en ongelukken te voorkomen, door gestructureerd te werken aan uniforme en gestandaardiseerde regels, voorschriften, veiligheidsmiddelen en werkwijzen.

Veiligheidscultuur verbeteren

Het initiatief tot de Governance Code is een antwoord op het gevoel van urgentie dat bij de ondertekenaars leeft om de veiligheid in de bouw te blijven verbeteren. Recent concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) echter dat, ondanks de verbeteringen, dezelfde problemen soms terugkeren en dat de bouwsector te weinig doet met haar aanbevelingen. De sector erkent deze bevindingen en gaat concrete maatregelen nemen om de veiligheidscultuur in de bouwsector verder te verbeteren. Niet alleen regels, maar ook houding en gedrag ten aan zien van veiligheid moeten daarmee worden verbeterd, met name doordat de eindverantwoordelijken van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zichtbaar veiligheidsleiderschap tonen. Ten tweede is afgesproken dat alle bij een bouwproject betrokken partijen samen de verantwoordelijkheid dragen in alle fasen van het ontwerp, de realisatie en de exploitatie.

Meld App

De invoering van de uniforme Generieke Poortinstructie is hier het eerste tastbare voorbeeld van. Eenduidigheid vergroot de herkenbaarheid en de toepasbaarheid van veilige werkmiddelen. Bovendien draagt het bij aan een cultuur waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar in gelijkwaardigheid kunnen aanspreken. Zo komt er naast de uniforme Generieke Poortinstructie in de tweede helft van 2018 ook een uniforme Meld App waarmee medewerkers onveilige situaties op de bouwplaats kunnen melden en waarmee leidinggevenden worden verplicht daarop direct te acteren. Tevens kunnen lessen worden getrokken uit de gemelde situaties en incidenten.

Toekomst

Om tot meer afspraken en concrete maatregelen te komen die het veiligheidsbesef in de sector verhogen, zullen de ondertekenaars van de Governance Code de komende maanden actief in gesprek blijven met de OVV en de branchevereniging Bouwend Nederland (BN), die sinds begin 2017 een Taskforce Veiligheid & Arbeidsomstandigheden heeft ingericht en de Nationale Veiligheidsdag organiseert.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.