• Actueel
  • Ton Hillen op Veiligheidsontbijt GCVB

Ton Hillen op Veiligheidsontbijt GCVB

Op donderdag 26 november 2020 organiseerde de Governance Code Veiligheid in de Bouw een speciaal ontbijt voor organisaties die de Governance Code hebben onderschreven. Tijdens het ontbijt werd meer verteld over de plannen en actuele activiteiten. Ton Hillen, Voorzitter Raad van Bestuur Heijmans nam deel aan het ontbijt en stelde ons in een pakkende toespraak de vraag:

"Hoe krijgen we veiligheid in ons DNA?", Ton Hillen, Heijmans  

Vanwege de corona-maatregelen heeft het ontbijt dit keer digitaal plaatsgevonden. Naast Onderschrijvers konden nu ook andere belangstellenden aanschuiven bij dit digitale ontbijt.

Veiligheidsontbijt GCVB 2020

Welkom en inleiding
Koene Talsma (voorzitter GCVB)

Koene Talsma, voorzitter GCVB, opende het ontbijt vanuit het gloednieuwe Hive innovatiecentrum van Heijmans in Rosmalen. In zijn introductie benadrukte hij het belang van een gezamenlijke aanpak en daadkracht bij het verder verbeteren van de veiligheid in alle bouwfases. De dag voor het ontbijt werd dit ook nog onderstreept in het gepubliceerde rapport van de OVV over het ingestorte dak van het AZ-stadion. Hierin wordt constructieve veiligheid niet alleen in de ontwerp- en bouwfase behandeld, maar ook in de gebruiksfase.

Voorafgaand aan de onderwerpen van diverse sprekers gaf hij een update van de ontwikkelingen rond de Generieke Poortinstructie GPI. De Ondertekenaars van de Governance Code blijven volop inzetten op de GPI. Er werden al meer dan 200.000 GPI's afgenomen en ook de hertoetsingen zijn in volle gang (meer dan 100.000). Ieder half jaar wordt een verbeterde versie van de GPI uitgebracht. Tot slot meldde hij dat men in gesprek is met de Stichting Samenwerking voor Veiligheid om de GPI en VCA meer in elkaars verlengde te krijgen.

De Uniforme Meld Applicatie is nog in ontwikkeling en door Corona helaas iets vertraagd. De GCVB is met vele brancheorganisatie bezig de UMA in de lucht te krijgen. Voor de realisatie en uitrol is de GCVB in overleg met Stichting Aboma.

Tot slot gaf Koene Talsma aan dat de GCVB steeds meer verbinding en samenwerking zoekt met andere partijen voor de realisatie en implementatie van haar initiatieven, denk aan Cumela, Bouwend Nederland en Transport & Logistiek Nederland, het Betonhuis en MKB Infra. Bekijk de complete inleiding (video).

Programma Verbeterplan Veiligheid
Willem de Bont (Bureau de Bont)

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) heeft de GCVB opgeroepen een ‘Agent of Change’ te zijn op het gebied van veiligheid. Binnen het Topoverleg Veiligheid richt de GCVB zich voornamelijk op de onderwerpen 'Regie op veiligheid', het 'Borgen van Constructieve Veiligheid' en 'Lerend Vermogen'. Willem de Bont (Programmamanagement Verbeterplan Veiligheid) geeft een update van de ingezette aanpak en acties.

Bekijk de complete presentatie Willem de Bont (video)

Download de presentatie Willem de Bont (pdf)

Hoe zorgen we samen voor minder aanrijdingen op de bouwplek?
Werner van Eck (Heijmans) en Anton van Opzeeland (RWS)

Recent is het Beleid Reductie Aanrijdgevaar vastgesteld binnen de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). Waarom is nieuw beleid nodig. Wat staat in het beleid en hoe komen we van beleid op papier naar handelen volgens dit beleid?
Werner van Eck (Heijmans) en Anton van Opzeeland (RWS) vertellen meer over het beleid én hoe we dit willen implementeren in de bouw en infra. Wat is het recept voor een constructieve dialoog in de gehele keten van opdrachtgever tot en met leverancier en wat zijn de (on-)uitgesproken verwachtingen hierbij?

Bekijk de complete presentatie Reductie aanrijdgevaar (video)

Download de presentatie Reductie aanrijdgevaar (pdf)

Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)
Henk van Vulpen (Rijksvastgoedbedrijf) en Marjan Blaauw (BAM Bouw en Vastgoed NL)

Na een korte poll om na te gaan hoe men staat tegenover dit initiatief, wat men ervan weet en hoever men binnen de eigen organisatie is met de voorbereiding op de invoering van Veiligheid in Aanbesteding, staan ze stil bij de belangrijkste feiten. Tot slot geven ze tips en delen ervaringen die BAM Bouw en Vastgoed NL heeft opgedaan bij het inzetten van de Veiligheidsladder het afgelopen jaar.

Bekijk de complete presentatie ViA (video)

Download de presentatie ViA (pdf)

Hoe krijgen we veiligheid in ons DNA?
Ton Hillen, Voorzitter Raad van Bestuur Heijmans

Ton Hillen, voorzitter Raad van Bestuur Heijmans nam ons mee in een inspirerend en persoonlijk verhaal. Hoe krijgen we veiligheid in ons DNA? "Vaak komt veiligheid pas in beeld in de sector bij ongevallen op de bouwplaats. Maar het begint veel eerder in het bouwproces en het raakt iedereen. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, leveranciers, onderaannemer, met elkaar moeten we borgen dat het veiligheids-DNA in ons komt."

Hoe gaan we dat doen?
"We hebben hiervoor afspraken nodig, maar ook 'hoe gaan we met elkaar om'. Een ongeval heeft enorm veel impact, die verhalen moeten we elkaar blijven vertellen en de lessen eruit moeten we delen. Het moet anders, in dialoog, ons kwetsbaar opstellen, tonen wat er beter moet in onze sector. Er worden stappen gemaakt, zeker. Maar er kan veel meer. We moeten ook naar onszelf kijken, juist ook aan de voorkant van het proces. We moeten onze mensen anders leren denken. Tijd en geld stond jaren centraal in onze branche. Als we veiligheid en gezond vooropstellen, dan komen geld en tijd altijd. Laten we de dialoog met elkaar aangaan. Ons kwetsbaar opstellen, in de stoere wereld van de bouw, zodat als je een dilemma hebt, je dat mag, kan en wilt bespreken. Los van de regels, is verandering van denken nodig. Daar zet ik me graag voor in."

 

Het ontbijt wordt opgenomen. U bent als deelnemer niet in beeld en kunt uitsluitend via de chat reageren. Door deel te nemen in de chat, gaat u akkoord met gebruik van de door u ingebrachte informatie.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.