• Actueel
  • Veel belangstelling voor NEN-event Safety Culture Ladder

Veel belangstelling voor NEN-event Safety Culture Ladder

Event SCL NEN IMG 7742 1 002 2

Op 4 juni 2024 kwamen meer dan 400 professionals bijeen in Amersfoort voor het NEN-event over de Safety Culture Ladder (SCL). Het evenement onderstreepte het belang van veiligheidsbewustzijn in alle sectoren.

Opvallend was de diversiteit aan deelnemers. Naast professionals uit de bouw en infra waren ook vertegenwoordigers uit de gezondheidszorg, industrie en andere sectoren aanwezig. Deze brede belangstelling toont aan dat bij veel organisaties het besef leeft dat veiligheidsbewustzijn een belangrijk onderdeel is voor veilig en gezond werken. 

Veiligheidscultuur

De paneldiscussie over de Safety Culture Ladder (SCL) bracht verschillende perspectieven en inzichten naar voren. Volgens Tim Dankers van TRIS moet de SCL niet top-down worden opgelegd, maar moeten medewerkers juist mede-eigenaar worden gemaakt. Hans Aarns van de expertgroep SCL 2.0 benadrukte het belang van betrokkenheid van medewerkers bij het aandragen van voorbeelden en oplossingen en de rol van het management hierin. Anja Vijzelaar, voorzitter van de Commissie van Deskundigen van de SCL, wees op het risico van ongelukken als er geen aandacht is voor een goede veiligheidscultuur. Ze benadrukte het belang van de SCL om te voorkomen dat mensen ziek worden of ongevallen krijgen. 

Voorbeeldgedrag

Willemien Bosch van Koninklijke NLingenieurs vindt dat veiligheid in het DNA van een project moet zitten. De Safety Culture Ladder is een mooi instrument om dat te bereiken. Bosch ziet dat veel ingenieursbureaus het SCL-gedachtegoed ondersteunen en dit door de keten heen uitdragen. 'Maar het kan altijd beter. Er zijn nog wel de nodige uitdagingen. Zo zou het helpen als een opdrachtgever op hetzelfde veiligheidsniveau staat als hij oplegt aan de opdrachtnemer, voorbeeldgedrag dus. Maar kansen zijn er ook, denk aan het benoemen van goede voorbeelden of het leren van incidenten.'

Inspirerende sessies 

Bezoekers aan het evenement konden verschillende informatieve sessies volgen over de Safety Culture Ladder (SCL). Zo waren er sessies over de wat de SCL precies inhoudt, de SCL Webtool, de overstap naar de nieuwe SCL 2.0 en sociale veiligheid. Ook werd er speciale aandacht besteed aan kleine bedrijven, waarin zij praktische stappen aangereikt kregen om met de SCL aan de slag te gaan.

Lees meer over het event en verdiepende sessies (website NEN)

Lees meer over SCL en Veiligheid in Aanbesteding (ViA)


Meer berichten over ViA

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.