• Actueel
  • Nieuw Beleid Reductie Aanrijdgevaar in de bouw per 1 januari 2021

Nieuw Beleid Reductie Aanrijdgevaar in de bouw per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 hanteren de Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) en hun onderaannemers/leveranciers een nieuw beleid om ongevallen door aanrijding te reduceren. De implementatietermijn is maximaal 1 jaar. Dit betekent dat dit beleid vanaf 1 januari 2022 wordt voorgeschreven. Ook Onderschrijvers van de GCVB hanteren de uitgangspunten van dit beleid en zullen deze toepassen. Banner Beleid Reductie Aanrijdgevaar 1 GCVB

Het nieuwe beleid vervangt het eerder door de GCVB vastgestelde ‘Beleid aanrijdbeveiliging personen op voertuigen en bouwmachines versie 2.0’. Ten opzichte van dit beleidsdocument zijn, aan de hand van ontvangen reacties en nieuwe inzichten in de stand der techniek, een aantal aspecten verduidelijkt.

Doelvoorschriften voor alle voertuigen en machines

In het vorige beleid lag de nadruk op het toepassen van technische middelen bij een beperkte scope voertuigen. Dit beleid gaat veel verder en schrijft doelvoorschriften voor ten aanzien van het reduceren van aanrijdgevaar conform de arbeidshygiënische strategie. Ook de scope is uitgebreid naar ieder voertuig en machine (werkgebonden en niet-werkgebonden) die bedoeld of onbedoeld binnen een werkvak of op een bouwplaats inrijdt, rijdt of uitrijdt. Het nieuwe beleid heeft grote gevolgen voor het ontwerp van het werkvak of de bouwplaats, de voorbereiding, de planning en organisatie van de werkzaamheden.

Nog te veel ongevallen en incidenten

Afgelopen jaren vonden op bouwplaatsen in Nederland zeer ernstige incidenten plaats met manoeuvrerende voertuigen en machines. Bij enkele aanrijdingen waren dodelijke slachtoffers te betreuren. De Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw, waaronder de zeven grote bouwbedrijven van Nederland, vinden dat er meer moet worden gedaan aan het voorkomen van aanrijdingen door manoeuvrerende voertuigen en machines dan tot nu toe in de bouwbranche gebruikelijk is.

De GCVB zal zich inzetten om het nieuwe beleid sector breed toe te passen en werkt samen met opdrachtgevers (zoals gemeentes en provincies) aan deze nieuwe standaard.

Lees het complete Beleid Reductie Aanrijdgevaar en meer over de implementatie van het beleid

#beleid #aanrijdgevaar #bouw #GCVB #veiligheid


Meer berichten over Aanrijdgevaar

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.