• Actueel
  • Joost Nelis, BAM Nederland: 'Invoering ViA is niet de afronding, maar de start van een proces naar meer veiligheid'

Joost Nelis, BAM Nederland: 'Invoering ViA is niet de afronding, maar de start van een proces naar meer veiligheid'

Joost Nelis BAMGR00134 002 light

“Onder het motto ‘Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid’ staat safety bij BAM op nummer één. Veiligheid is onvoorwaardelijk. Het komt vóór planning of winst. Vóór alles wat je maar kunt bedenken. Wij willen dan ook dat iedereen elke dag weer veilig thuiskomt. En de volgende dag weer gezond aan een nieuwe werkdag begint. Een veilige werkdag.

“Wij willen dat iedereen elke dag weer veilig thuiskomt.
En de volgende dag weer gezond aan een nieuwe werkdag begint.”

Wat wij belijden, willen wij ook in de praktijk brengen. BAM maakt als één van de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw dan ook met veel energie werk van Veiligheid in Aanbestedingen, kortweg ViA. Het opnemen van veiligheidsbewustzijn als verplichting in aanbestedingen en contracten zien wij als een goede stap om de veiligheid in onze branche naar een hoger niveau te tillen.

Veiligheid als standaardwaarde
Ik committeer mij persoonlijk aan veiligheid als centraal thema in ons denken en handelen. Safety is een default, een standaardwaarde. Daarbij gaat het niet alleen om de veiligheid van onze medewerkers en die van onze co-makers. Wij willen dat alle mensen veilig zijn in de omgeving waarin we actief zijn, zoals omwonenden van onze bouwplaatsen, schoolkinderen die langs onze werkvakken fietsen en bezoekers van het ziekenhuis waar we onderhoud plegen aan de luchtbehandeling. We werken veilig of we werken niet. Safety is niet onderhandelbaar en mag nooit van invloed zijn op de concurrentieverhoudingen. Als marktleider in Nederland voelen wij niet alleen de verantwoordelijkheid om het zelf beter te doen, maar ook om in samenwerking met onze opdrachtgevers, partners en co-makers de hele keten te stimuleren tot veiliger werken. Zo delen wij onze kennis tijdens webinars,  leveranciersdagen en in persoonlijke gesprekken. ViA helpt ons daarbij.

“Als BAM voelen wij niet alleen de verantwoordelijkheid om het zelf beter te doen,
maar de gehele keten te stimuleren tot veiliger werken.”

Krachten bundelen is noodzaak
De ambitie is helder en het doel is duidelijk. Dit stimuleert ons om de juiste dingen te doen. Laten we echter beseffen dat de uitvoering weerbarstig is. We hebben nog een lange weg te gaan. ViA heeft betrekking op de activiteiten van diverse brancheorganisaties, maar deze zijn niet alle vanaf het begin en op dezelfde manier bij dit initiatief betrokken. Hier ligt nog een duidelijke uitdaging om de krachten beter te bundelen. Evenmin zijn alle betrokken uitvoerende partijen met ingang van 1 januari 2022 op het juiste niveau gecertificeerd. En al zouden ze dit allemaal willen en kunnen, dan is de vraag of er op korte termijn voldoende certificeringscapaciteit voorhanden is. De Handreiking ViA, over de toepassing van de Veiligheidsladder, is hier dan ook op aangepast.

“De ambitie van ViA is helder, het doel is duidelijk.
Laten we echter beseffen dat de uitvoering weerbarstig is.
We hebben nog een lange weg te gaan.”

De factor ‘mens’
Daarnaast is er ook de niet te onderschatten factor ‘mens’, die rechtstreeks invloed heeft op het slagen of falen van onze veiligheidsambities. Mensen, niemand uitgezonderd, maken fouten. Staan onder druk, willen even snel een klus afmaken en communiceren niet altijd even duidelijk. Het komt dus niet alleen aan op het scheppen van de juiste voorwaarden, maar ook op het elkaar aanspreken en stimuleren. Onze ervaring met ‘Hein en Guus’, een methode die helpt (on)veiligheid bespreekbaar te maken, hebben we gedeeld met Bouwend Nederland en binnen de keten. Wij willen bijdragen aan een cultuur, zowel vanuit bestuurlijk niveau als in de dagelijkse praktijk, waarin we elkaar helpen veilig te werken.

Hein en Guus Veiligheidsladder BAM GCVB

Stapsgewijs proces
In alle bescheidenheid moeten we beseffen dat op ‘dag 1’ niet alles klaar is. Ik zie de invoering van ViA dan ook niet als de afronding, maar als de start van een stapsgewijs proces naar meer veiligheid, dat van ons allemaal een lange adem zal vergen. Het begin is het moeilijkst. Ik vergelijk het met gaan hardlopen bij slecht weer. Uit eigen ervaring: de grootste weerstand zit ‘m in het aantrekken van mijn schoenen en naar buiten gaan. Heb ik die stap eenmaal gezet, dan is de belangrijkste hindernis overwonnen en volgt al het andere bijna vanzelf. Als ik het vertaal naar ViA: zet die eerste stap en vul vandaag nog het self-assessment in.

Op een vasthoudende manier moeten we hierin tijd en energie blijven steken, om het elke dag weer iets beter te doen. Als BAM willen we hieraan ook een praktische bijdrage leveren. Zodra de situatie rond corona dit toelaat, zullen wij graag in samenwerking met de Governance Code Veiligheid in de Bouw als gastheer en -vrouw voor het Veiligheidsontbijt dienen en een kijkje in onze keuken geven.

Hameren op veiligheid
Tot slot nog een persoonlijke noot. Iemand vroeg me onlangs waarom ik zo hamer op veiligheid. Daarop liet ik twee antwoorden volgen. Ten eerste: ik en velen met mij willen niet werken in een branche waar ongevallen met ernstige gevolgen normaal worden gevonden. De kentering is ingezet en we moeten blijven werken aan verdere verbetering. Ten tweede: een belangrijk onderdeel van BAM’s missie is enhancing people’s lives (het leven van mensen verbeteren). Veiligheid is daarin cruciaal en dit begint bij jezelf.”

Joost Nelis, Chief Operating Officer BAM Nederland

Lees meer over Veiligheid in Aanbesteding (ViA)
Lees de complete Nieuwsbrief ViA


Meer berichten over ViA

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.