• Actueel
  • Veiligheidscultuur spoorsector - Met kleine stapjes kom je (v)er!

Veiligheidscultuur spoorsector - Met kleine stapjes kom je (v)er!

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft deze maand de jongste resultaten van gesprekken met de spoorsector over ‘veiligheidscultuur’ gepubliceerd. De ILT constateert dat er inmiddels niet alleen een eenduidiger beeld van het begrip ‘veiligheidscultuur’ is ontstaan binnen de sector, maar dat er ook meer aandacht voor is.

Bedrijven in de spoorsector moeten werken op basis van procedures, om de veiligheid voor reizigers en het personeel te waarborgen. Die zitten verpakt in het veiligheidsbeheersysteem (VBS). De ILT voert onder meer audits van het VBS uit. In meer algemene zin houdt de inspectie zich ook bezig met het bevorderen van bewustwording van de veiligheidscultuur. Daarover zijn binnen het project ‘Veiligheidscultuur – ‘Met kleine stapjes kom je (v)er!’ gesprekken gevoerd met betrokkenen.

“Er moet verbinding zijn tussen wat de leiding voor ogen heeft en wat de uitvoerenden daadwerkelijk doen. Is er genoeg vertrouwen om (bijna) ongevallen te melden? Is er ruimte om geleerde lessen breed te delen, ook buiten de eigen organisatie? Wordt er genoeg rekening gehouden met menselijke factoren?”, schrijft de ILT daarover.

Deze gesprekken lopen al een aantal jaar. In die periode is bij bedrijven werk gemaakt van meer transparantie rond het melden van voorvallen. Gesprekken over voorvallen worden nu bovendien gehouden met veiligheidsmanagers van spoorbedrijven, niet meer met directies. Dit jaar zijn door de ILT de thema’s ‘veiligheidscultuur’, ‘menselijke en organisatorische factoren’ en ‘besturingstoezicht’ in het reguliere toezicht geïntegreerd.

De ILT stelt dat als gevolg van de gesprekken met de sector, de relatie met spoorbedrijven nu opener is. “Hierdoor ontvangt de inspectie eerder meldingen van risicovolle situaties, zoals een geval waarin een onbevoegde een trein bestuurde. Daardoor kon de ILT nagaan welke factoren een rol speelden bij dit incident en de sector hierover informeren in de vorm van een veiligheidswaarschuwing.” (Dieter van Delft, bron SpoorPro, Vakblad voor railbedrijven)

Lees meer over Veiligheid in Aanbesteding (ViA)

GCVB Hein van der Heuvel


Meer berichten over ViA

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.