• Actueel
  • ‘Uiteindelijk draait veiligheid om oprechte zorg en verantwoordelijkheid’ - Olav Padberg, Ballast Nedam

‘Uiteindelijk draait veiligheid om oprechte zorg en verantwoordelijkheid’ - Olav Padberg, Ballast Nedam

Olav Padberg Board Ballast Nedam 2

Strooien met clichéwoorden, dat is bijna onvermijdelijk als je praat over veiligheid in de bouw. Samenwerken, verbinden, een integrale aanpak… Het houdt niet op. Hoe cliché ze ook zijn, ze zijn immens belangrijk. Want iedereen moet na een werkdag weer veilig en gezond naar huis. 

Deze termen gelden voor de volle 100% als we het hebben over Veiligheid in Aanbestedingen (ViA). Of beter gezegd: ze zijn de drijvende kracht erachter. Veiligheid is iets van ons allen. Het geldt niet  alleen voor het management of de hoofdaannemer, maar ook voor alle andere partijen die bij een project betrokken zijn.

Een legosteen

Als bestuurslid bij Ballast Nedam zie ik de grote toegevoegde waarde van ViA. Het zorgt ervoor dat we als bouwsector allemaal de hoognodige verantwoordelijkheid tonen en ons hard maken voor dezelfde regels en minima. Ik zie ViA als legosteen dat ons kan helpen om veiligheid in de bouwsector naar een hoger niveau te brengen. Uiteindelijk draait het om oprechte zorg en verantwoordelijkheid, waarbij we samen aan verdere verbetering werken.

Hoewel ik ViA toejuich, zie ik het niet als eindstation. Voor mij is het eerder een vertrekpunt van waaruit we ons ultieme doel willen bereiken: 0 ongevallen op de bouw. Een bare minimum, zo kun je het ook zien. Vanaf dit vertrekpunt kunnen we veiligheid naar een steeds hoger niveau brengen. Samen met de gehele branche. Daar hebben we elkaar voor nodig en dat zijn we aan elkaar verplicht.

Blik vooruit

Het huidige minimum van trede 2 op de Veiligheidscultuurladder zal steeds verder stijgen. Hoe hoger we als branche de ladder op klimmen, hoe trotser we op onszelf kunnen zijn. Ballast Nedam is momenteel gecertificeerd op trede 3, maar ook wij blijven continu verbeteringen doorvoeren om als gehele organisatie door te klimmen naar trede 4.

'Hoe hoger we als branche de ladder op klimmen,
hoe trotser we op onszelf kunnen zijn.'

In de toekomst hoop ik dat ViA ook gaat gelden voor de kleinere ondernemingen die nu nog buiten de regels vallen. Dat zal een omschakeling zijn, waarbij we opnieuw als branche onze verantwoordelijkheid zullen moeten tonen om deze ondernemingen te ondersteunen en begeleiden. Hetzelfde geldt voor buitenlandse partijen voor wie de regels wellicht nieuw zijn. Als Ballast Nedam dragen we ons steentje al bij, door buitenlandse partners aan de juiste informatie en begeleiding te helpen. Hoe groter we dit in de bouw aanpakken, hoe beter.

Ik ga ervan uit dat we over een paar jaar een significante daling zien in het aantal ongevallen met letsel en verzuim. ViA fungeert daarbij als onmisbaar onderdeel, waarbij we steeds meer partijen meekrijgen. Daarnaast moeten we ook de GPI, meld-apps, trainingen, veiligheidsrondes en sprintsessies niet vergeten. Het zijn allemaal onderdelen waarin we onze rol moeten pakken voordat we verbetering kunnen waarnemen. En dat is uiteindelijk essentieel.

Olav Padberg, bestuurslid Ballast Nedam

Lees de complete nieuwsbrief ViA


Meer berichten over ViA

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.