• Actueel
  • Werken aan de veiligheidscultuur Zien, Handelen, Leren

Werken aan de veiligheidscultuur Zien, Handelen, Leren

Remco Uenk Dura Vermeer

Bij Dura Vermeer betekent veiligheid: iedereen elke dag, veilig en gezond naar huis. Het programma Zien, Handelen, Leren bevordert de proactiviteit van medewerkers en daarmee hun veiligheid. Het Rotterdamse vervoersbedrijf RET heeft het programma geadopteerd (artikel Arbo, tekst Lydia Lijkendijk. Foto Remco Uenk, Dura Vermeer).

Dura Vermeer is ondertekenaar van de GCVB en een van de grootste bouwbedrijven van Nederland. Het gedachtegoed van Dura Vermeers veiligheidscultuurprogramma Zien, Handelen, Leren is ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Dat maakt het delen van kennis en het stimuleren van innovaties binnen makkelijker.

Remko Uenk, directeur van Dura Vermeer Railinfra, is voorzitter van de stichting waarvan hij ook de initiatiefnemer is. “In 2019 was Dura Vermeer Railinfra de eerste grote Nederlandse partij die landde op Trede 5 van de Veiligheidsladder, ofwel de Safety Culture Ladder”, zegt hij niet zonder trots. Het was logisch om die kennis en ervaring te delen met anderen, verklaart hij het ontstaan van de stichting. “Aan veiligheid werken doe je niet vanuit een winstoogmerk. De stichting wil Nederland veiliger maken en andere bedrijven en organisaties daarbij helpen. We zijn een soort open source waarbij betrokken partijen continu leren van elkaar.”

"Houd de hele aanpak meerjarig vol en ga niet tussentijds zwalken"

Workshops

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers het cultuurprogramma omarmen en adopteren? “Trainen en coachen, aandacht, aandacht, aandacht!”, zegt Uenk. De doelstelling van de training Zien, Handelen, Leren is dat medewerkers niet wegkijken bij gevaar of erover klagen – want klagen is niet hip – maar proactief reageren. Zij leren aan de hand van casuïstiek gevaar te herkennen, actief te handelen en elkaar op de hoogte te stellen van wat ze hebben geleerd. Gevaarlijke situaties worden hiermee verminderd, niet alleen op de werkvloer maar ook thuis.

"Veiligheid moet in de portefeuille zitten van de CEO"

Wat levert het op

Zien, Handelen, Leren is voor Dura Vermeer van grote waarde; het bedrijf is erdoor gestegen naar de hoogste trede van de Veiligheidsladder. Uenk: “Het geeft ons een collectieve scherpte op veiligheid, en de kwaliteit op andere vlakken neemt ook toe. Onze klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid zijn bijvoorbeeld hoog en onze faalkosten nemen af. De algehele performance van de organisatie gaat omhoog via de as van veiligheid.”

Het effect van het cultuurprogramma bij de RET is niet alleen dat het bedrijf in 2024 opereert op trede 4, proactief, zodat het aan het einde van het jaar daarop geauditeerd kan worden. Dekker Kleijn: “We zijn in dialoog met de medewerkers, dat leidt ook bij ons tot een hogere medewerkerstevredenheid. Mensen zijn kritischer geworden op veiligheid. Het effect is verder dat mensen niet meer denken dat ik alléén van de veiligheid ben. We zijn allemáál van de veiligheid. Die cultuuromslag hebben we inmiddels gemaakt.”

Lees het complete artikel in pdf

Meer over het veiligheidsprogramma Zien, Handelen, Leren van Dura Vermeer


Meer berichten over ViA

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.