• Actueel
  • Veiligheid in Aanbesteding “Begin op tijd met voorbereidingen” - Interview Strukton Rail

Veiligheid in Aanbesteding “Begin op tijd met voorbereidingen” - Interview Strukton Rail

Met ViA komt er meer aandacht voor veiligheid door de hele keten. Dat is winst, vinden Karin van Looij (QHSE Manager) en Job Buisman (Manager Supply Chain) van Strukton Rail. De voorbereidingen van de implementatie nemen wel veel tijd in beslag. Begin dus tijdig!

Waarom onderschrijft Strukton Rail ViA?

Karin van Looij (KvL): “Veiligheid staat voor Strukton op één. Hoe eerder in het proces je dat kunt borgen, hoe beter. Met ViA doe je dat helemaal aan het begin.”

Karin van Looij2

Job Buisman (JB): “ViA geldt voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers die zelf weer opdrachtgever worden. Zo zorg je ervoor dat veiligheid door de hele keten wordt geborgd.

Hoe staat het met jullie voorbereidingen?

KvL: “We hebben veel tijd geïnvesteerd in de voorkant van de implementatie van ViA, om helder te krijgen wat we gaan doen. Sommige teksten kunnen namelijk op meerdere manieren worden uitgelegd.”

JB: “Zo wilden we bijvoorbeeld precies in kaart brengen hoe het zat met het doorwerken van ViA en de Veiligheidsladder verder in de keten. Strukton is namelijk niet alleen onderaannemer maar ook opdrachtgever. En hoewel het gunningscriterium Veiligheidsladder van onze belangrijkste opdrachtgever ProRail niet doorwerkt in ViA en ViA geen gunningscriterium an sich is, heeft de Veiligheidsladder wel degelijk gevolgen voor de eisen die wij stellen aan onze onderaannemers die werk verrichten voor ProRail.

ViA komt namelijk niet in de plaats van het Veiligheidsladdercriterium maar loopt er parallel aan. Daarom hebben we Strukton-breed alle onderaannemers een brief gestuurd om te laten weten welke nieuwe regels eraan komen. We moeten als opdrachtgevers ViA aankaarten bij onze onderaannemers en hen stimuleren om er actief mee aan de slag te gaan. Binnenkort zullen we de tien belangrijkste partijen nabellen om te checken hoe het met hun voorbereiding staat.”

Zien jullie tijdens de voorbereidingen ook onverwachte pluspunten?

JB: “Er is meer aandacht voor de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer. Dat is echt een winstpunt. Maar het creëert ook kansen voor opdrachtgevers om veiligheidsaspecten op te nemen in productcertificaten en in raamovereenkomsten met onderaannemers en leveranciers. Zo spreid je de verantwoordelijkheid en kun je veiligheid in de hele keten veel sneller verbeteren.” 

Welke ervaringen hebben jullie al met de Veiligheidsladder in de keten?

JB: Wij werken al een flink aantal jaar op een hoog niveau op de veiligheidsladder. Veilig werken op dit niveau kan alleen samen, in de hele keten, met en voor elkaar. Dat is essentieel als je in de uitvoering met verschillende leveranciers en onderaannemers werkt. Wij contracteren veiligheid in de keten via bijvoorbeeld certificaateisen of gedragsregels. Maar veiligheid in de keten bereik je niet door alleen contracteren. Het gaat erom dat je samen steeds beter wordt. Daarom delen we incidenten met elkaar zodat we ervan kunnen leren. We motiveren leveranciers om hun veiligheidsprestatie te verbeteren door een preferred supplier index te hanteren waarbij veiligheid een belangrijk criterium is. We betrekken leveranciers bij de voorbereiding en de instructies, we integreren onze veiligheidsinstructies en we spreken elkaar aan op veilig en op onveilig gedrag. We delen safety alerts, we delen factsheets en we nodigen leveranciers uit voor veiligheidstoolboxen. Eigenlijk krijgen onze leveranciers dezelfde veiligheidswasstraat als onze eigen medewerkers. Zo zorgen we ervoor dat we met elkaar op veiligheidsgebied een topprestatie leveren waarbij “iedereen veilig en gezond uit en thuis” centraal staat.

Welke learning kun je nu al delen met anderen?

KvL: “De implementatie van ViA is veel, het is heel divers en het is complex. Dat maakt het arbeidsintensief voor alle partijen: opdrachtgever, hoofdaannemer en onderaannemer. Begin dus nu al met voorbereidingen voor ViA, anders ben je echt te laat!”

Lees de complete nieuwsbrief ViA

Lees meer over Veiligheid in Aanbesteding (ViA)


Meer berichten over ViA

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.