• Actueel
  • Laten we ons niet blindstaren op de treden van de Veiligheidsladder (Cobouw)

Laten we ons niet blindstaren op de treden van de Veiligheidsladder (Cobouw)

De Veiligheidsladder, of eigenlijk de Safety Culture Ladder (sinds 2020), is in de sector niet meer weg te denken. Ondertussen hebben organisaties, groot en klein, ermee te maken doordat ondertekenaars en onderschrijvers van de Governance Code Veiligheid in de Bouw het eisen. Maar brengt het de focus en aandacht op veiligheid die nodig is of is het de volgende certificering die voornamelijk last met zich meebrengt? We moeten in ieder geval waken voor veiligheidsladderinflatie!

Enkele quotes uit het artikel van Cobouw:

Waarom is aandacht voor de veiligheidscultuur dan toch nodig?

Medewerkers hebben niet bewust de intentie om zich onveilig te gedragen. Sterker nog, iedereen wil veilig naar huis. Mensen werken vaak onveilig, doordat ze op onbewust niveau gestuurd worden om onveiliger te werken. Je herkent het vast wel, de opleverdatum nadert en daardoor pakt een medewerker een trap en regelt geen hoogwerker.

Dat betekent dat medewerkers enerzijds beschermd moeten worden voor hun, voornamelijk onbewuste, handelen. En uiteraard door de gevaren en risico’s aan te pakken aan de bron door gebruik te maken van de arbeidshygiënische strategie. Neem die weg en je haalt een belangrijke verleiding weg. In het geval van het werken op hoogte: voorkom dat iemand langs de dakrand moet werken.

Dat kan de uitvoerende medewerker niet alleen, in de hele keten van ontwerp tot aan oplevering moet nagedacht worden over uiteindelijk het gedrag van de uitvoerende medewerker. Sowieso moeten de gevaren en risico’s worden uitgewerkt. Aanvullend hierop moet bedacht worden wat het effect is op de uitvoerende medewerker, met de menselijke valkuilen die hij heeft. Kortom aandacht voor techniek, organisatie en niet op de laatste plaats (veiligheids)gedrag.

..."sinds de invoering van de Veiligheidsladder wij een ontwikkeling zien bij bedrijven en een grotere vraag naar 1) het begrijpen van de relatie tussen veiligheid en gedrag en 2) doelbewust meenemen van veiligheid als integraal onderdeel van leiderschap.

Daarmee zien we een ontwikkeling, waarbij de focus van techniek en organisatie verschuift naar gedrag. Niet dat de andere twee minder belangrijk zijn, maar het zorgt er wel voor dat deze drie elementen meer in balans komen in onze sector. Een verschuiving die toe te schrijven is aan de invoering van de ladder. De uitdaging is wel om de komende tijd te monitoren en te evalueren wat de effectiviteit is van de Veiligheidsladder en of het daadwerkelijk ook het beoogde effect heeft."

Waken voor ladderinflatie

Kortom, de komende periode moeten we uitkijken voor veiligheidsladderinflatie! Laten we het schema gebruiken als hulpmiddel om de sector daadwerkelijk veiliger te maken, maar laten we ons niet blindstaren op de treden van de Veiligheidsladder. Dát bedrijven ermee aan de slag zijn, is al de winst, maar laten we ruimte geven aan individuele ambities, alternatieve tools en kritisch blijven op de inhoud van de Veiligheidsladder. Het is tenslotte geen wetenschap. Alleen op die manier blijft het een tool dat ons helpt bij de ontwikkeling van de veiligheidscultuur in de sector. En alleen dan blijft de Veiligheidsladder een middel en wordt het geen doel om op trede 5 te staan, wat onderhevig is aan inflatie.

Lees het complete artikel in Cobouw


Meer berichten over ViA

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.