• Actueel
  • Bart van Breukelen TBI: 'Van moeten naar willen' Veiligheidsontbijt GCVB

Bart van Breukelen TBI: 'Van moeten naar willen' Veiligheidsontbijt GCVB

Op donderdag 24 juni 2021 organiseerde de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) vanuit het hoofdkantoor van TBI-onderneming Croonwolter&dros (in samenwerking met TBI SSC - ICT Diensten) in Rotterdam het Veiligheidsontbijt voor organisaties die de Governance Code hebben onderschreven. Vanwege de corona-maatregelen vond het ontbijt digitaal plaats. Bart van Breukelen, Voorzitter Raad van Bestuur TBI nam als gastspreker deel aan het ontbijt.

Tijdens het Veiligheidsontbijt informeerden voorzitter Koene Talsma, Bart van Breukelen en diverse sprekers het management en veiligheidsverantwoordelijken over de voortgang van de activiteiten en actuele thema’s. Omdat het ontbijt digitaal was, konden naast Onderschrijvers en Ondertekenaars ook andere organisaties digitaal aanschuiven. Meer dan 180 belangstellenden keken live mee. 

Ga voor het complete videoverslag van het Veiligheidsontbijt
naar ons kanaal op YouTube
 

Bart van Breukelen, voorzitter Raad van Bestuur TBI

Bart van Breukelen (lid CEO-kopgroep GCVB) ging in gesprek met Koene Talsma over o.a. leiderschap, de missie en succesfactoren veiligheid van de GCVB en TBI.

Bart van Breukelen gaf aan: leiderschap betekent het inspireren van mensen, ook als het gaat om veiligheid. Intrinsiek motiveren om van 'moeten' naar 'willen' te gaan. Een gevoel stimuleren van 'ik wil het graag, ben er trots op om veilig te werken, trots op dat mijn spullen in orde zijn enz. Daarnaast is een cultuurverandering nodig in de hele sector. Meer wederzijds inlevingsvermogen en een open cultuur. Durven fouten toe te geven en hulp te vragen. Dit is een langere weg dan regels stellen, maar beklijft beter. Bij cultuurverandering gaat de motor uiteindelijk uit zichzelf draaien.

De GCVB kan alleen succesvol zijn als we werken aan verbreding. De initiatieven vanuit de Ondertekenaars moeten worden geadopteerd door de Onderschrijvers en de sector om de gewenste olievlek te creëren en daadwerkelijk effect te hebben. Ook verbinding houden met de mensen buiten is cruciaal. Neem hen mee in de verandering en ga het gewoon doen!

De grootste uitdaging in de sector is de versnippering. We zijn steeds minder mensen in dienst gaan nemen. De flexibele schil is gegroeid. Niet alleen bij ons, maar ook bij onderaannemers en andere partijen. Zo ontstaat een treintje van partijen die betrokken zijn. Dit moeten we een halt toe roepen en deels terugdraaien. Als we processen, zoals veiligheid beheersbaar willen maken, moeten we de versnippering aanpakken. Bekijk het gehele gesprek (video).

Veiligheidsontbijt GCVB 2021 TBI 4

Overige onderwerpen GCVB:

  • GPI wordt tweemaal per jaar geoptimaliseerd. Handhaving wordt verscherpt. Op termijn wordt GPI geïntegreerd met VCA.
  • GCVB gaat samen met ISZW een toegankelijke supportstructuur ontwikkelen voor het snel leren van incidenten.
  • Serieuze incidenten worden in de Kengroep binnen enkele dagen gedeeld om snel van elkaar te leren.
  • OVV Rapport AZ station is schokkend. Belangrijke conclusie: trek alles wat je qua veiligheid doet in de ontwerp- en bouwfase ook door in de gebruiksfase.

Een persoonlijk veiligheidsverhaal

Cees van Dillen (Van Dillen Bouw) nam ons mee in het verhaal van Aron de Jong. Aron overleefde een zwaar bouwongeval en is nu de VGM-coördinator. In die rol bereidt hij Van Dillen Bouw ook voor op de invoering van ViA. Zijn motto is: “Wat ik meemaakte, wil ik anderen besparen”. Cees vertelde wat er aan het ongeval voorafging en wat erop volgde. Hij liet zien wat veiligheid voor Van Dillen Bouw betekent en wat het belang is van meer aandacht voor veiligheid, met name al tijdens het ontwerp en dus bij aanbestedingen (ViA). Bekijk de presentatie (video):

Persoonlijk veiligheidsverhaal van Dillen Veiligheidsontbijt 2021

Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)

Koene Talsma gaf in zijn introductie aan dat regie op veiligheid een vaste plek moet krijgen in onze versnipperde bouw. Dat is ook de opdracht die de GCVB oppakt binnen de Kerncoalitie Veiligheid. Hiervoor heeft ze o.a. gekeken naar best practices in andere branches, zoals in de petrochemische industrie. Deze hanteert drie uitgangspunten:

  1. U dient in iedere fase van het project een risico-inventarisatie te maken met een 'GO' naar een volgende fase.
  2. U dient een competent en bevoegd persoon aan te stellen die bewaakt dat dit gebeurt (de regievoerder veiligheid).
  3. U dient alleen te werken met partijen die uw veiligheidsniveau kunnen volgen. Dus uitsluitend werken met partijen die veilig kunnen werken. Dit is ViA! 

"De Veiligheidsladder verandert gedrag. Aan de top van het bedrijf én op de bouwplaats. Dat is de enige manier om structureel veiliger te werken in de sector. We merken dat ook Waterschappen en gemeenten willen aansluiten. De Veiligheidsladder (SCL) is een bewezen instrument dat werkt!"

Henk van Vulpen (Rijksvastgoedbedrijf) en Marjan Blaauw (BAM Bouw en Vastgoed NL) gaven een korte introductie over ViA, de stand van zaken en actuele ontwikkelingen. Ze gingen in op vragen als: Welke ondersteuning krijgen bedrijven die willen voldoen aan de eisen van ViA? Waar kan ik informatie vinden over ViA en over de Veiligheidsladder? Hoe kies ik het juiste SCL product met de risicomatrix? Welke aanpak moet ik volgen? Waar kan ik terecht met mijn vragen over ViA na dit Veiligheidsontbijt? Verder werd live onderzocht hoever men binnen de eigen organisatie is met de voorbereiding op de invoering van ViA. Bekijk de presentatie (video):

Veiligheidsontbijt GCVB 2021 TBI 6

Presentatie ViA in pdf

Samen aanrijdingen op en rond de bouwplaats voorkomen

De kans dat iemand tijdens de uitvoering van een bouwproject wordt aangereden is zeer groot. Het risico staat in alle sectoren (bouw, rail en installatie) hoog op de lijst. Met het nieuwe beleid reductie aanrijdgevaar wordt een belangrijke stap gezet om dit risico te verkleinen. In het beleid wordt de arbeidshygiënische strategie bovenaan geplaatst. Wat dit betekent en wat opdrachtgevers en opdrachtnemers samen doen om aanrijdingen op en rond de bouwplaats te voorkomen vertellen Anton van Opzeeland (RWS) en Werner van Eck (Heijmans). Ze nemen u mee in de maatregelen die de sector hierin neemt. Bekijk de presentatie (video):

Veiligheidsontbijt GCVB 2021 TBI 5

Presentatie Reductie Aanrijdgevaar in pdf

Volgend Veiligheidsontbijt

Het volgende Veiligheidsontbijt is gepland op vrijdag 19 november 2021 vanaf 8.00 uur bij VolkerWessels in Amersfoort.

 #veiligheidsontbijt #reductieaanrijdgevaar #bouw #veiligheid #aanbesteding #ViA

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.