• Actueel
  • TOPoverleg Veiligheid: Blij met steun Onderzoeksraad voor Veiligheid voor gezette stappen

TOPoverleg Veiligheid: Blij met steun Onderzoeksraad voor Veiligheid voor gezette stappen

Naar aanleiding van de instorting van een parkeergebouw in Eindhoven (2018) riep de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) ‘agents of change’ in een kritisch rapport op om structurele verbetermaatregelen te nemen ten aanzien van veiligheid. Samen met het Opdrachtgeversforum, Bouwend Nederland, VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs heeft de Governance Code Veiligheid in de Bouw het afgelopen jaar voorstellen ontwikkeld om de door de OVV in haar rapport genoemde punten te verbeteren. De gezamenlijke partijen (TOPoverleg Veiligheid inmiddels Kerncoalitie Veiligheid) kwamen tot drie goed onderbouwde en breed gedragen voorstellen. Het gezamenlijke actieplan kreeg deze week een formele reactie van de OVV. Deze nemen we mee bij de uitwerking van de volgende stappen.

Reactie OVV

In haar reactie spreekt de OVV haar waardering uit voor de ambitie en de pro-activiteit die de 5 partners aan de dag leggen en is positief over de ruime definitie van veiligheid (bouwwerkveiligheid, omgevingsveiligheid en bouwplaatsveiligheid in alle fasen van een project – ‘van initiatief tot sloop’). De 5 partijen zijn blij met de waardering van de OVV voor de reeds gezette stappen. Deze krijgen een vervolg in een implementatieplan, dat op korte termijn wordt opgesteld.

De aanbeveling om tot een heldere verantwoordelijkheidsverdeling en coördinatie voor veiligheid in de bouw te komen, is onder meer uitgewerkt in het versterken van de rol en eindverantwoordelijkheid van de opdrachtgever (regievoerder). Deze kan ingrijpen in het bouwproces bij onveilige situaties. Verder is in iedere fase slechts één constructeur eindverantwoordelijk voor de constructieve veiligheid (coördinerend constructeur).

Kritische kanttekeningen
De OVV plaatste ook enkele kritische kanttekeningen met betrekking tot:

  • het afleggen van verantwoording over het naleven van afspraken
  • de eenduidigheid in de onderlinge verantwoordelijkheidsverdeling en afbakening tussen alle actoren
  • én het organiseren van professionele tegenspraak

We nemen deze kanttekeningen van de OVV ter harte en werken deze nader uit in het Implementatieplan Veiligheid. Dit plan zal worden opgesteld door een gezamenlijk aangestelde en door vijf partijen gefinancierde programmamanager.

Een van de eerste onderdelen van het implementatieplan betreft een aantal concrete leerprojecten waarin de afspraken in praktijk gebracht worden. Na evaluatie zal opschaling plaatsvinden om de veiligheid in de sector verder te verbeteren.

TOPoverleg Veiligheid: Blij met steun Onderzoeksraad voor Veiligheid voor gezette stappen (pdf)

Achtergrond

In oktober 2018 presenteerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid haar kritische rapport "Bouwen aan constructieve veiligheid; lessen uit instorting parkeergebouw Eindhoven” met daarin een aantal pijnlijke conclusies en stevige aanbevelingen. De OvV gaf aan dat zij de aangesproken partijen - de Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNconstructeurs, Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum en Koninklijke NLingenieurs -  ziet als zogenaamde ‘agents’of change’, partijen die de noodzakelijke verbeteringen in gang kunnen zetten, stimuleren en versnellen. Partijen aan wie een aanbeveling is gericht zijn gehouden om binnen een jaar te reageren. De aangesproken partijen hebben daarop de handen ineengeslagen om eindelijk af te rekenen met het imago dat er in de bouw nu eenmaal ongelukken kunnen gebeuren.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Meer actueel nieuws

Volg ons op LinkedIn en Twitter of doe mee in onze LinkedIN groep.