Kennisportaal Constructieve Veiligheid

Bij de borging van constructieve veiligheid (CV) in bouwprojecten spelen diverse ketenpartners een rol. Dit Kennisportaal beschrijft borgingsacties voor al die partners. Uitgangspunt is dat ieder bouwproject in grote lijnen dezelfde stappen of 'fasen' doorloopt en dat voor ieder project in essentie dezelfde borgingsacties nodig zijn. De verdeling van de verantwoordelijkheid voor die acties is afhankelijk van de bouworganisatie- of contractvorm. De veiligheidscultuur bij de betrokken ketenpartners is een belangrijke invloedsfactor.

Constructieve Veiligheid (CV) is een ketenverantwoordelijkheid

Het Kennisportaal Constructieve Veiligheid is de digitale opvolger van het “Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid”, waarvan de laatste editie verscheen in 2011. Aanleiding voor het Compendium was een aantal (bijna-)calamiteiten met bouwconstructies aan het einde van de vorige en het begin van deze eeuw. Velen in de bouwwereld staan ze in het geheugen gegrift: de instorting van vijf balkons in Maastricht, het bezwijken van een parkeerdak in Tiel, de ontruiming van het Bos- en Lommerplein in Amsterdam, instorting van meerdere industriegebouwen na zware sneeuwval in november 2005, het tribunedak van het voetbalstadion in Enschede, de gedeeltelijke instorting van een parkeergarage in aanbouw op Eindhoven Airport en – meer recent – de instorting van het tribunedak van het AZ-stadion.

We kunnen de lijst moeiteloos uitbreiden! Stuk voor stuk signalen dat de constructieve veiligheid onvoldoende is geborgd. Analyses wijzen uit dat er zelden maar één schuldige is aan te wijzen. Oorzaken blijken vaak een optelsom van tekortkomingen van meerdere betrokken partijen in meerdere fasen van het ontwerp- en bouwproces. Kortom: constructieve veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid!

Anno 2021 neemt het Kennisportaal een belangrijke plaats in bij de acties die voortkomen uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (TOPoverleg Veiligheid)

Naar het kennisportaal Constructieve Veiligheid

 

Kennisportaal Constructieve Veiligheid

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer