Handleiding stappenplan V&G voor opdrachtgevers

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een handleiding Veiligheid en Gezondheid (V&G) gemaakt voor arbeidsveiligheid binnen het bouwterrein en voor de omgevingsveiligheid in het aangrenzende gebied. De Handleiding stappenplan V&G voor opdrachtgevers is een leidraad voor stappen die de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger (projectleider) moet nemen om te voldoen aan de V&G-verplichtingen uit de Europese richtlijn 92/57, de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Bouwbesluit.

Modeldocumenten V&G (Veiligheid en Gezondheid)

Het Rijksvastgoedbedrijf wil het proces Veiligheid en Gezondheid (V&G-proces) in goede banen leiden, daarom zijn er V&G modeldocumenten ontwikkeld, die u moet gebruiken in projecten van het Rijksvastgoedbedrijf. De Handleiding stappenplan V&G voor opdrachtgevers verwijst naar deze modeldocumenten, die binnen een project worden gebruikt om documenten op te stellen zoals een RI&E (risicoinventarisatie en –evaluatie), een V&G-plan en een V&G-dossier.

Meer informatie: http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/veiligbouwen

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.