Beknelling chauffeur met dodelijke afloop

Bij de bouw van een appartementencomplex met sandwichgevelelementen in Vinkeveen , door een werkmaatschappij van VolkerWessels, heeft een dodelijk ongeval plaatsgevonden.

Het slachtoffer, een chauffeur van de transporteur van de sandwichgevelelementen, was bezig met het losmaken van de collectieve borging van de sandwichgevelelementen in de kuiptrailer. Deze borging bestaat uit stempels die met een zgn. wartel los worden gedraaid.

De chauffeur heeft eerst de twee buitenste borgingenverwijderd en was op het moment van het ongeval bezig met het verwijderen van de middelste borging. Op het moment dat de chauffeur deze borging weghaalt, komt het rechter element in beweging. De chauffeur raakt bekneld en overlijdt aan de verwondingen.

Ongevalsanalyse Tripod-methodiek

Dit ongeval heeft plaatsgevonden doordat zeven safety barrières (conform Tripod-methodiek) zijn doorbroken. Dit waren: 

 1. Veilige positie tegen beknellen.
 2. Individuele borging elementen.
 3. Borging niet verwijderen als kuiptrailer onder zijwaartse hoek staat.
 4. Horizontale opstelplaats (kuiplader).
 5. Zijwaartse scheefstand kuiplader corrigeren middels (hydraulisch) systeem.
 6. Zwaartepunt beladen op manier waarbij het moment tegen kantelen het grootst is.
 7. Prefab element volledig onderstoppen.

Aanbevelingen

In overleg met de betrokken directies zijn aanbevelingen bepaald voor de achterliggende oorzaken.

 • Zware staande (prefab) elementen individueel borgen.
 • Bereken vooraf het kantelmoment van samengestelde-en/of complexe elementen.
 • Elementen volledig onderstoppen.
 • Stel bij de aanschaf van een arbeidsmiddel een Programma van Eisen op aan de hand van een Risico Inventarisatie & Evaluatie.
 • Zie er op toe dat de bedrijfsRI&E naast de algemene zaken ook specifieke zaken bevatten, zoals arbeidsmiddelen.
 • Zie er op toe dat het contract aansluit op de feitelijke omstandigheden op de werkvloer betreffende taken en verantwoordelijkheden. Beschrijf en beleg de verantwoordelijkheden en toepassing van borgingsmiddelen gedurende het (bouw)proces.
 • Opzetten effectieve communicatiestructuur alerts naar alle bedrijfsonderdelen.

Best Practise lossen zware sandwichgevelelementen

Best Practice

Ook in 2015 werd VolkerWessels al opgeschrikt door een dodelijk ongeval bij het laden, vervoeren en lossen van zware elementen. Uit de onderzoeksrapporten van beide incidenten blijkt dat het beleggen en beschrijven van taken en verantwoordelijkheden gedurende de projectfasen ten aanzien van veilig laden, vervoeren en lossen van zware elementen meer aandacht verdient.

Lees de door VolkerWessels opgestelde Best Practice veilig laden en lossen zware elementen (pdf) en gebruik de veiligheidsposter met strip1 (pdf) en veiligheidsposter met strip 2 (pdf).

#bestpractice #bouw #veiligheid #ongeval #sandwichgevelelementen #kuiptrailer #laden #vervoeren #lossen

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer