Uitbreken hijsvoorziening

Wat is er voorgevallen

Opdrachtgever heeft aangegeven geen hijsvoorziening in het loopvlak van de trede te willen zien waarop besloten is deze in de optrede te plaatsen. Om voldoende sterkte te garanderen wordt om de hijsvoorziening heen een extra uitbreekwapening aangebracht. 

Wat was de oorzaak

Uit onderzoek is gebleken dat deze uitbreekwapening (waarschijnlijk tijdens het storten) is verschoven.

Direct genomen maatregelen

Werkzaamheden zijn stilgelegd en er is contact opgenomen met de leverancier. I.o.m de afdeling Kwaliteitsadvisering is bij de leverancier een onderzoek ingesteld (rapport is als bijlage toegevoegd). Definitieve beheersmaatregels volgen. Onderzoek met partijen (producent, kraanbedrijf, materieel, opdrachtgever) naar nieuwe standaard hijsmethode.

Leerpunten

  • Tracht tijdens het werkvoorbereidingstraject zo veel als mogelijk te voorkomen dat hijsvoorzieningen haaks worden belast.
  • Zorg er voor dat alle hijspunten tegelijk belast worden.

Meer informatie: Richtlijn torenkranen

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer