Nieuwe veiligheidsinstructie bij plaatsen wegafzettingen

Alle wegwerkers weten het: hun werk is niet zonder gevaar. Daarom worden er voorafgaand aan werkzaamheden wegafzettingen geplaatst. Maar ook dat moet veilig gebeuren. Reden voor Rijkswaterstaat en marktpartijen om gezamenlijk een uniforme instructie te ontwikkelen voor het veilig plaatsen én verwijderen van deze zogenoemde verkeersmaatregelen.

Hoe kun je het plaatsen van wegafzettingen veiliger maken?

Dat is het vraagstuk dat Rijkswaterstaat en marktpartijen – verenigd in Bouwend Nederland – in 2016 samen oppakten. ‘We constateerden dat er veel ongevallen gebeurden tijdens het plaatsen van verkeersmaatregelen’, vertelt Nick Ooms, hoofd kwaliteit en veiligheid bij Traffic Service Nederland. Remco Mur, directeur bij Versluys Verkeerstechniek, vult aan: ‘Daar kwam bij dat audits van Rijkswaterstaat op het gebied van het plaatsen van verkeersmaatregelen uitwezen dat ons werk veiliger kon. Genoeg reden dus om de koppen bij elkaar te steken.’

Quick wins

Gevolg is de oprichting van de werkgroep Veilig Werken, waarin Ooms en Mur namens Bouwend Nederland zitting nemen. Vanuit Rijkswaterstaat is onder meer Maaikel Koenis, dossierhouder werk in uitvoering, betrokken. Eerste uitgangspunt is in kaart te brengen welke maatregelen relatief snel gerealiseerd kunnen worden. ‘We kwamen uit op een stuk of tien quick wins’, vertelt Ooms. ‘Een daarvan – en een behoorlijk urgente – was het maken van een uniforme instructie voor het veilig plaatsen en verwijderen van verkeersmaatregelen.’ Mur licht toe: ‘De CROW-richtlijnen laten alleen de eindsituatie zien – dus hoe het werkvak eruitziet als de maatregelen er staan en de werkzaamheden kunnen beginnen. Maar de weg ernaartoe – hoe richt je het werkvak veilig in en hoe haal je de verkeersafzetting ook weer veilig weg – was er niet.’ Volgens Koenis was dat ook de reden dat de audits van Rijkswaterstaat uitwezen dat het beter kon. ‘Onze auditoren concludeerden dat er veel variatie zat in het plaatsen en verwijderen van wegafzettingen. Pijlwagens, botsabsorbers en kegels werden allemaal op een andere manier geplaatst en weggehaald – afhankelijk van het bedrijf én de medewerkers die het werk uitvoerden. En dat werkt onveilige situaties in de hand.’

verkeersmaatregelen

Lees het complete artikel: 'Veilig werken is een zaak van ons allemaal' (Rijkswaterstaat & 04)

 

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer