Best Practices

Een uitvoerder bij Heijmans Infra Regionale Projecten Veenendaal ontdekte valgevaar en kans op fysieke klachten bij de bestrating van een talud.

Tijdens graafwerkzaamheden onder leiding van een uitvoerder stuitte een collega-uitvoerder plotseling op een hogedrukgasleiding. Het werk is stilgelegd.

Orde en netheid op de bouw is een actueel thema. Als niet goed wordt gelet op orde en netheid, onstaan onveilige situaties.

Collega’s troffen in een kruipruimte twee onderaannemers aan met een 230V bouwlamp en haspel. Een levensgevaarlijke situatie.

Schoolgaande kinderen zijn kwetsbaar. Zij zijn zich niet altijd bewust van het 'logge' karakter van vrachtwagens. De dode hoek is daarbij één van de gevaarlijkste punten.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer