Struikelgevaar op de bouw

Wat was de situatie?

Orde en netheid op de bouw is een actueel thema. Een medewerker stoorde zich aan troep op de bouw. Als er niet goed wordt gelet op orde en netheid, dan onstaan er onveilige situaties. Zoals bij deze afstap. Struikelen lijkt misschien onschuldig, maar het is binnen Heijmans de nummer 1 veroorzaker van ongevallen. Een ordelijke en nette bouwplaats maakt niet alleen het werk veiliger, maar ook gemakkelijker en fijner.

Hoe is het opgelost?

Samen met zijn uitvoerder heeft de medewerker de onveilige situatie aangepakt. De troep is opgeruimd en er is een veilige afstap gemaakt. Er is aandacht gevraagd voor orde en netheid op het werk.

Leren van elkaar

Onze collega heeft de situatie gemeld via de GO! APP, zodat de organisatie ervan kan leren. Via de app wordt de hele organisatie gevraagd om alert te zijn op orde en netheid op de bouwplaats. Samen maken we het werk veilig!

Ondertekenaars

Over de code

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Lees verder.