Hijsvoorziening niet op orde

Wat was de situatie?

Op een project werkte een collega nauw samen met de kraanmachinist, die alle lasten aanpikt. Bij het aanpikken van een kozijn zag hij dat de hijsvoorziening niet op orde was. De hijsvoorziening was te kort, waardoor deze alleen in het bovenste latje zat. De voorziening was ook niet goed vastgeschroefd.

Hoe is het opgelost?

Onze collega constateerde dat de hijsvoorziening niet aan de veiligheidseisen voldeed en heeft de kraanmachinist aangegeven dat de last zo niet gehesen kan worden. Er is een foto gemaakt van de situatie en doorgestuurd naar de uitvoerder. De uitvoerder heeft vervolgens contact opgenomen met de leverancier. Die gaf aan dat hijsvoorzieningen zelf beter vastgeschroefd moeten worden. Daar is de uitvoerder niet mee akkoord gegaan. Om dergelijke onveilige situaties in de toekomst te voorkomen, is de leverancier verzocht om langs te komen om alle hijsvoorziening na te lopen en indien nodig te vervangen. Daarna kon men weer veilig werken.

Wat hebben we geleerd?

Door deze situatie te melden in de GO! APP, krijgen wij als organisatie de gelegenheid om van deze situatie te leren. Daarnaast zien we dat het ook belangrijk is om leveranciers te wijzen op onveilige situaties, zodat we deze samen kunnen aanpakken. Samen komen we tot een veilige werkplek. De foto's van de melding zijn ook teruggekoppeld naar de fabriek waar de hijsvoorzieningen zijn geplaatst, als input voor de toolbox.

Meer informatie: Richtlijn torenkranen

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer