Ontwerp veilige taludsteiger

Wat ging er mis?

Een uitvoerder bij Heijmans Infra Regionale Projecten Veenendaal ontdekte valgevaar en kans op fysieke klachten bij de bestrating van een talud. Het aanbrengen van taludbestrating is een regelmatig voorkomende klus. Dit talud was lastig te bereiken. Er moest op hoogte worden gewerkt, in een ergonomische onverantwoorde houding. Deze omstandigheden brachten valgevaar en de kans op fysieke klachten met zich mee.

Hoe is het opgelost?

Samen met leverancier BOELS is gezocht naar een manier om de werkomgeving veiliger te maken. Er werd een uitstekende oplossing bedacht: een taludsteiger. Deze steiger werd op maat ontworpen, zodat het werk een stuk veiliger uitgevoerd kon worden.

Wat hebben we geleerd?

Door de situatie te melden in GO! app, krijgt de organisatie de gelegenheid om van deze situatie te leren. Samenwerking met leveranciers is belangrijk om de veiligheid te bevorderen. Ondanks dat de taludsteiger het werk een stuk veiliger heeft gemaakt, blijft er altijd ruimte voor verbetering. Daarom wordt er bij een volgende soortgelijke situatie opnieuw samen met Boels gezocht naar de volgende stap, passend bij de situatie op dat moment.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer


Ongeldige invoer