Bijna hogedrukgasleiding geraakt

Wat was de situatie?

Tijdens graafwerkzaamheden onder leiding van een uitvoerder stuitte een collega-uitvoerder bij Heijmans Infra plotseling op een hogedrukgasleiding. Het werk is stilgelegd en er is contact opgenomen met de afdeling Kabels en Leidingen.

Hoe is het opgelost?

Met de afdeling Kabels en Leidingen is afgesproken dat eventuele raakvlakken voorafgaand aan de uitvoering besproken worden. Daarnaast gaat de afdeling voorzien in een betere afstemming met de ontwerpafdeling. De medewerker heeft het voorval ook gemeld in IRES (Incidenten REgistratie Systeem). De verschillende acties zijn uitgezet om een soortgelijke situatie in de toekomst de voorkomen.

Wat hebben we geleerd?

Om een werk te realiseren, worden er door veel mensen voorbereidingen getroffen. Iedereen werkt vanuit zijn of haar eigen specialisme. Als er zoveel mensen en afdelingen bij een werk betrokken zijn, is kennis- en informatieoverdracht van groot belang. We moeten elkaar attenderen op de risico's die we lopen tijdens de uitvoering en welke maatregelen we daarvoor kunnen treffen. Andersom koppelen we het terug als we een onveilige situatie tegen zijn gekomen, die al in een eerder stadium verholpen had kunnen worden. Communicatie is alles, als het gaat om veiligheid.

Deze melding zet ons weer op scherp als het gaat om communicatie op een project. En geeft een goed voorbeeld van hoe we met onveilige situaties kunnen omgaan.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer