Richtlijn Demontage Liften

Tijdens de Bewust Veilig-dag op 24 maart 2021 werd de Richtlijn Demontage Liften gelanceerd. De richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van vertegenwoordigers van opdrachtgevers en vertegenwoordigers uit de bouw-, liften- en liftdemontage branche.

Waarom een richtlijn

De afgelopen jaren is de bouw- en sloopbranche opgeschrikt door een aantal ongevallen met ernstige en soms fatale afloop bij het demonteren van liften. Deze ongevallen vonden plaats in bestaande gebouwen tijdens renovatie- of sloopwerkzaamheden.

Doel van de richtlijn

De Richtlijn Demontage Liften is bedoeld om een veilige demontage van liften en liftinstallaties te waarborgen waardoor ongevallen worden voorkomen. Naast een veilige werkwijze wordt in de richtlijn aandacht besteed aan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van degenen die bij de liftdemontage betrokken zijn. De richtlijn geeft de stand van de wetenschap weer.

Bekijk de complete richtlijn op: www.richtlijndemontageliften.nl

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer