Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers

Stichting Bewuste Bouwers is door bouwbedrijven opgerichte en heeft een Gedragscode ontwikkeld voor een ‘goede bouwplaats’. De stichting toetst of de gestelde normen worden gehaald en reikt daarvoor certificaten uit.

Op de website bewustebouwers.nl staan voorbeelden van ‘best practices’ op het gebied van BLVC. Op de website verbeterdebouw.nl kunnen omwonenden, voorbijgangers en geïnteresseerden 24 uur per dag, 7 dagen per week meldingen plaatsen. Deze meldingen (vragen, klachten, tips en complimenten) komen rechtstreeks bij de projectverantwoordelijke(n) terecht. Transparant, laagdrempelig en een continue proces. De meldingen én de reactie van het bouwbedrijf op de melding zijn voor iedereen zichtbaar.

Bewuste Bouwers website

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer


Ongeldige invoer