Nederlandse Arbeidsinspectie

Gezonde en veilige werkomstandigheden en een eerlijke betaling. Houdt u zich aan de wet? En werkt het sociale zekerheidsstelsel? De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt hier toezicht op. Daar waar de hardnekkigste problemen zitten en het effect het grootst is.

Sectoren

In sommige sectoren lopen mensen grotere risico’s dan in andere, bijvoorbeeld op onveilige en ongezonde werksituaties of onderbetaling en uitbuiting. De Nederlandse Arbeidsinspectie besteedt extra aandacht aan deze sectoren met inspecties, voorlichtingsactiviteiten en samenwerking met brancheorganisaties.

Sectoren waarvoor een gericht programma is ontwikkeld zijn o.a.:

Ook als een sector er niet bij staat is de werkgever verantwoordelijk voor gezond, veilig en eerlijk werk. Op Arboportaal.nl staan de belangrijkste risico’s waartegen medewerkers beschermd moeten zijn. Via zelfinspectie.nl kan worden gecontroleerd of aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer