RIVM - Leren voor veiligheid

RIVM Leren voor veiligheid ongevallen

Iedere dag zetten professionals zich in om de werkvloer in Nederland nog een stukje veiliger te maken. Onder hen zijn veiligheidskundigen, preventiemedewerkers, beleidsmakers, bedrijfsartsen en andere arboprofessionals. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wil hen ondersteunen door kennis op het gebied van veiligheid, cultuur en gedrag te verzamelen én delen.

Sinds eind jaren 90 verzamelt het RIVM gegevens over ernstige arbeidsongevallen in Nederland. Op de website lerenvoorveiligheid.nl maakt het RIVM deze gegevens toegankelijk. In het onderwerp 'Leren van ongevallen' vindt u diverse informatiekaarten die inzicht geven in de oorzaken en gevolgen van arbeidsongevallen in bepaalde sectoren. Ook kunt u meer lezen over de oorzaken van verschillende type ongevallen, zoals valongevallen, aanrijdingen, of ongevallen met machines. 

Het RIVM doet onderzoek naar de directe en achterliggende oorzaken en gevolgen van ernstige ongevallen op de werkvloer. Op basis van gegevens van meer dan 30.000 ongevallen kan men gerichte analyses doen, per sector, type ongeval, specifiek arbeidsmiddel of beroepsgroep. De site bevat o.a. infographics, animaties en informatiekaarten die inzicht geven in de arbeidsongevallen van werknemers in bepaalde sectoren of andere groepen. Ook kunt u meer lezen over de oorzaken van verschillende soorten ongevallen, zoals valongevallen en aanrijdingen.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer