Beknelling tussen de poelie en de V-snaren van een LBK.

Twee medewerker hebben recent bekneld gezeten tussen de poelie en de V-snaren van een LBK. Lees in de SAFETY flits van Unica wat er is gebeurd en hoe we dit in de toekomst kunnen helpen voorkomen.

SafetyFlits V snaar Unica

Situatieschets

Tijdens onderhoud van de LBK’s zijn de duim (collega 1) resp. de vingers (collega 2) tussen de poelie en de V-snaren gekomen met ernstige verwondingen tot gevolg. De duim van collega 1 is zwaar gekneusd en hij had open verwondingen. Bij collega 2 is een vingerkootje van zijn ringvinger door de poelie eraf gesneden en zijn middelvinger is gebroken. I.g.v. de duim was sprake van een drukverschil over de ventilator, waardoor de ventilator bleef draaien, ondanks de uitschakeling. I.g.v. de ring- en middelvinger is de ventilator door de collega zelf aan het draaien gebracht door aan de V-snaar te trekken. Hij trok zijn hand niet op tijd terug en de krachten als gevolg van de massa van de ventilator zorgde ervoor dat deze doordraaide, ondanks de vingers…. Hierbij was sprake van getande snaren.

Hoe is het met het slachtoffers

Collega 1 heeft ernstige kneuzingen van het bot en vleesverwondingen. Zijn duim is inmiddels goed genezen en hij is dan ook weer aan het werk. Collega 2 heeft een gebroken middelvinger en moet een deel van zijn ringvinger missen. Dat is een heftige gebeurtenis, niet alleen voor hem en zijn gezin, óók voor de collega’s die (gelukkig) in de buurt waren ten tijde van het ongeval en hem naar het ziekenhuis brachten. Hij is opgenomen en de volgende dag geopereerd. Gelukkig gaat de genezing ervan wel de goede kant op maar de revalidatie zal een aardige tijd in beslag gaan nemen.

Veilig werken aan V snaar

Wat kunnen we er van leren?

  • De oproep die van deze flits uitgaat is er een van geboden voorzichtigheid !!
  • Wees voorzichtig en zeer alert in de buurt van poelies en V-snaren en in de buurt van draaiende delen in het algemeen!
  • Zorg ervoor dat je in de buurt van draaiende delen ook stabiel staat.
  • Zorg ervoor dat de ventilator hoe dan ook tot stilstand is gekomen vóórdat je deze benaderd. Bij ongeval 1 wordt inmiddels i.o.m. de klant ervoor gezorgd dat het drukverschil door maatregelen voortaan wordt opgeheven zodat de ventilator tot stilstand komt.
  • Omsluit de V-snaren niet met de handen als deze gespannen zijn.
  • Los van deze ongevallen en de oorzaak ervan: haal eerst de snaarspanning van de snaren af als je deze gaat vervangen, ook dat voorkomt het risico van beknelling, maar ook van schade aan de nieuwe V-snaren zelf.

Informatie en tools

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer