Dodelijk ongeval met heistelling

In de ochtend van woensdag 9 maart 2022 werd Heijmans opgeschrikt door een dodelijk ongeval op het werk langs de A16/N3 bij Dordrecht, waar geluidsschermen werden plaatsen. Bij het ongeval viel het bovenste deel van de makelaar van een Vermeer 1200 machine op een medewerker van een onderaannemer die hierbij om het leven is gekomen. Verschrikkelijk nieuws, waarbij onze eerste gedachten uitgingen naar de familie van het slachtoffer, direct betrokkenen en collega’s.

Wat zijn de oorzaken?

Op moment van schrijven is het ongeval nog in onderzoek bij de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Onderaannemer. Vanuit Heijmans doen we ook onderzoek naar dit incident. De volgende feiten zijn vastgesteld:

 • Het betrof een Vermeer 1200 machine waarvan het bovenste deel van de makelaar op het slachtoffer is gevallen.
 • De makelaar ter hoogte van het scharnierende deel is losgekomen.
 • De makelaar van de machine is in beslag genomen door de Arbeidsinspectie, zij doen nader onderzoek

Wat kan jij doen?

Als verantwoordelijke voor een heimachine zorg je ervoor dat:

 • De heimachine waarmee je werkt op orde is. Wat betekent:
  • Dat de heimachine jaarlijks gekeurd is
  • Dat voor de start van de werkzaamheden op het project een opstellingskeuring is uitgevoerd (dit hoeft niet altijd door een externe partij uitgevoerd te worden)
  • Dat je voor start van je werkzaamheden een LMRA uitvoert
 • De ondergrond waarop de heistelling komt te staan is voldoende draagkrachtig.
 • Je altijd hijst binnen de capaciteit van de machine
 • Je de borgingspunten aan de machine juist aanbrengt en je controleert deze regelmatig.
 • Je tijdig onderhoud of reparatie uit (laat) voeren.

Als projectverantwoordelijke zorg je ervoor dat:

 • Er duidelijke afspraken zijn gemaakt over een stabiele opstelling van de heistelling
 • Er een veilige opstelling van de heimachine is voor de medewerkers en de omgeving
 • Op alle projecten van Heijmans een open gesprek is over veiligheid. (On)veilige situaties worden gemeld, besproken en opgelost. Dit hebben we in ons GO! Kompas afgesproken.

Elke medewerker op een bouwplaats van Heijmans:

 • Mag zich uitspreken over een (on)veilige situatie. Kijk niet weg en spreek elkaar aan. Zo maken we de bouw samen veiliger.
 • Voert voor de start van de werkzaamheden een LMRA uit

Als medewerker in de heibranche:

 • Roepen we je op om twijfels of vragen over de veiligheid aan heistellingen te melden. Contactgegevens vind je onderaan deze nieuwsbrief.  

Wat doet Heijmans?

Heijmans heeft meteen na het incident een Crisisteam opgericht om alle acties te stroomlijnen. Denk hierbij aan:

 • Begeleiding van de collega’s. In deze situatie, maar ook omdat er in het verleden iets  gebeurd kan zijn wat nu boven komt
 • Assisteren van de (onder)aannemer op gebied van HR
 • Communicatie naar de omgeving
 • We controleerden het machinepark van de onderaannemer op deze locatie
 • Als Heijmans zullen we de komende periode meerdere bouwplaatsen gaan bezoeken om de veiligheid te toetsen van de heistellingen

Publicatie Go Geen ongevallen Heijmans

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer


Ongeldige invoer