Medewerker komt in aanraking met autolaadkraan

Op 31 januari is een medewerker van Heijmans slachtoffer geworden van een ernstig ongeval tijdens het plaatsen van geleiderails aan de N206 in de buurt van Valkenburg, Zuid-Holland. De werkzaamheden bestonden specifiek uit het aanbrengen van een calamiteitendoorgang, een zogenaamde CADO.

Dit ongeval heeft diepe indruk gemaakt op de collega’s ter plaatse. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld van Stichting DOEN. Gelijktijdig is het crisismanagementteam ingeschakeld, zij leveren ter plaatse en centraal hulp om iedereen te begeleiden.

Door Heijmans in een Safety Alert opgesteld om de risico's te delen en herhaling binnen Heijmans en bij andere werkzaamheden met autolaadkranen te helpen voorkomen:

GO! Leereffect

Oorzaken van het ongeval
De precieze toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht. Wel kunnen we de volgende feiten delen:

 • De werkzaamheden waren het aanbrengen van een ketting aan de fundering van de geleiderail om deze op juiste hoogte te stellen
 • De werkzaamheden zijn uitgevoerd met een vrachtwagen welke uitgerust is met een autolaadkraan + knijperbak 
 • Het slachtoffer is in aanraking gekomen met de knijperbak van de kraan en heeft hierbij ernstig letsel opgelopen. 
 • Het slachtoffer voerde deze werkzaamheden alleen uit.


Maatregelen

Als noodmaatregelen is per direct en in afwachting van het onderzoek besloten om de werkzaamheden met een autolaadkraan en geleiderail met 2 personen uit te voeren. Met deze werkwijze kan 1 persoon de last veilig aanslaan en 1 persoon op veilige afstand de kraan bedienen.

Het werken met een vrachtwagen met autolaadkraan is een veel voorkomende activiteit. Zowel voor het aanvoeren van materialen op de bouwplaats als het (assisteren bij) uitvoeren van werkzaamheden.

Toolboxen

Voor het veilig werken met een autolaadkraan (of andere hijsactiviteiten) zijn de volgende toolboxen beschikbaar:

 • Veilig aanslaan van lasten. hierin wordt uitgelegd hoe de last veilig aangeslagen behoord te worden
 • Veilig uitvoeren van hijswerkzaamheden. Belangrijkste maatregel uit deze toolbox is het buiten de gevarenzone van de kraan gaan staan, of de situatie veiligstellen. Je voert dus geen werkzaamheden (aanpikken en bedienen) gelijktijdig uit.
 • De toolbox line of fire geeft inzicht waar de gevaren zitten hoe je hiermee om kan gaan. Met het uitvoeren van een LMRA kan je bewust worden van de gevaren die op moment van toepassing zijn. Hier is volgende toolbox over geschreven, de laatste minuut risico analyse.
 • Lees de handleiding van je machine (nog eens) door om te weten hoe je de werkzaamheden veilig kan uitvoeren. De knijperbak heeft meerdere functies. Hijsen en knijpen kunnen nooit gelijktijdig plaatsvinden. De handleiding van de knijperbak zegt het volgende over het veilig gebruik:
  • Open de grijper volledig en plaats deze op een vaste ondergrond. Koppel de hydraulische slangen van de grijper (grijper/rotator) los. Bevestig de last middels een ketting welke geschikt is voor de last aan de lasthaak. Hijs het te hijsen object nu gecontroleerd omhoog. 
   • Tijdens aan- en ontkoppelen van de ketting/strop aan/van de lasthaak dient de knijperbak te allen tijde op de grond te staan.
   • Ten tijde van gebruik lasthaak dienen zich geen personen in gevaarlijke zones (onder of in nabijheid  van de knijperbak te bevinden. 
   • De last dient altijd recht onder de lasthaak te hangen. Draag zorg dat kettingen/stroppen e.d. niet in aanraking komen met de messen/schalen van de knijperbak.

Neem je tijd voor veiligheid en fris je kennis over veilig werken op met de toolboxen en instructies van Heijmans.

De komende tijd zal het onderzoek verder worden uitgevoerd. Adviezen en maatregelen zullen aan dit GO! Leereffect worden toegevoegd.

 

 

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer