Omgevallen gevelelementen

Wat is er voorgevallen

Op het project worden prefabbeton gevelelementen aangeleverd in een stalen (opslag)bok. Tijdens het uithijsen van een element zijn de andere opgeslagen elementen omgevallen. Gevolg een beschadigd element en een onbruikbare schuifladder.

Wat was de oorzaak

Het kopschot kon ten opzichte van de vloer bewegen. Deze beweging was groter dan de lengte van de pennen die bovenaan het kopschot zijn aangebracht. De speling werd veroorzaakt door een niet deugdelijk verbinding van het kopschot aan de palletvloer. De defecte verbinding is waarschijnlijk veroorzaakt door veelvuldig gebruik en slecht onderhoud. Ook werd de opslagbok niet meegenomen in inspecties, zowel bij de leverancier als op de bouwplaats.

Leerpunten

  • Eis van de leverancier dat deze bokken mee worden genomen in een periodieke materieelcontrole;
  • Vraag vooraf een laad-/losinstructie van de leverancier en instrueer vervolgens de medewerkers op de bouwplaats;
  • Zorg voor een vlakke en stabiele ondergrond voor de bok; deze ondergrond moet waterpas zijn;
  • Bij aankomst op het project een ingangscontrole uitvoeren;
  • Het leeg maken van de bok van buiten naar binnen.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer