Omgevallen hijskranen in Alphen aan den Rijn

Aanleiding

Op 3 augustus 2015 ging het goed mis in Alphen aan den Rijn. Tijdens het inhijsen van het nieuwe brugdek van de Koningin Julianabrug vielen twee hijskranen om en kwamen samen met het brugdek terecht op naastgelegen woningen en winkelpanden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed onderzoek naar het voorval en presenteerde de geleerde lessen op 30 augustus jl. aan een aantal collega’s. Ook wij werken geregeld met kranen op pontons. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) deelt haar kennis over het incident.

Wat is er gebeurd?

Twee keer eerder voerde het kraanbedrijf samen met het staalbedrijf een dergelijke klus uit. Hierbij waren dezelfde zeer ervaren projectleiders betrokken. Door deze ervaring was er veel vertrouwen bij alle betrokkenen dat ook deze klus met weinig problemen voltooid zou worden. Er werd vanuit gegaan dat berekeningen en oplossingen klopten. Niet elke wijziging werd nagerekend en er werd niet kritisch genoeg meegekeken door collega's. Daarnaast was
er geen integraal veiligheidsplan beschikbaar en ontbrak het ballastplan. Bij de gemeente lag de focus op het voorkomen van hinder en overlast voor omwonenden in plaats van op veiligheid
voor de omgeving.

Wat hebben we geleerd?

  • Toets de (hijs)plannen! Laat een deskundige collega of externe deskundige beoordelen of je plan veilig is. Doe dat zeker als er wijzigingen zijn geweest en de aannames niet meer kloppen. Zorg voor ruime veiligheidsmarges, zodat je ook bij onverwachte omstandigheden in de uitvoering je nog aan de ‘veilige’ kant zit.
  • Neem de regie als hoofdaannemer. Verschuil je niet achter de onderaannemer 'die wel weet hoe het zit’, maar zorg ervoor dat je zelf ook weet dat de klus veilig gedaan kan worden.
  • Zoek, ook als de keten lang is, de persoon die daadwerkelijk de berekening maakt en beoordeel zijn vakmanschap.
  • Besteed aandacht aan de veiligheid van de omgeving. Niet alleen vanuit het voorkomen van hinder en overlast tijdens de bouw, maar juist ook vanuit wat er worst case mis kan
    gaan zoals het omvallen van kranen, heistelling of steigers.
  • Spreek twijfels uit en vraag door totdat je precies weet hoe het zit.
  • Wees niet te voorzichtig om er een leidinggevende of projectleider bij te vragen om een meningsverschil of dilemma op te lossen.

Meer informatie: Richtlijn torenkranen

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer


Ongeldige invoer